Sielun sointumatka

Sielun sointumatka kertalippu per/hlö 

Toteutuvista tapahtumista infoamme facebook tapahtumissa.

Sielun Sointumatka on pysähtymistä oman sielunsa äärelle, tutustumista sen potentiaaliin ja haasteisiin. 

Sointumatkassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla intuitiivinen energiahoito, kanavointi sekä kosketus ja hoitavat äänet.

Jokainen matka on aina omanlaisensa ja syntyy kanvoidusti kulloiseenkiin kertaan. Soinnut voivat syntyä äänimaljoista, gongista, rummusta, omasta äänestä tai luonnon äänistä. Mukaan voi liittyä myös muita hoitavia elementtejä. 

45,00 €