Eläimille

hoitoa rakkauden energialla

Rakkaalle lemmikillesi

Eläimet ovat olleet osa elämääni lapsuudesta saakka. Toisinaan enemmän, toisinaan vähemmän, isompia ja pienempiä. Aikuisiällä opiskelin lapsuuden haaveeni toteen, eläintenhoitajaksi, tietämättä vielä silloin miten niitä tulenkaan hoitamaan. Kaikki tuo on auennut itselleni sukeltaessani energiamaailmaan, ymmärtänyt tehneeni sitä jo osin tiedostamattani, nykyään vaan tietoisemmin ja läsnäolevammin. 

Yhteys luontoon itsessäni on saanut uuden suunnan ja ymmärrys uuden muodon. 

Teen energiahoitoa intuitiivista ohjausta kuunnellen eläimienkin kohdalla ja aina eläimien tarpeita kuunnellen. Meidän ihmisten tahto ei valitettavasti aina ole niiden tahto. Niiden tahtoa meidän on toisinaan vaikea nähdä, kuulla tai ymmärtää. Sitä pystyy kuitenkin jokainen harjoittamaan, kehittämällä myös omaa intuitiotaan ja opetellen energian luentaa.

Niin kuin meillä ihmisillä, niin eläimilläkin tapahtumat, kokemukset ja monet muut asiat tallentuvan kehoon, aiheuttaen erilaisia tuntemuksia, käytöstapoja kuin sairauksiakin. Energiahoidolla voidaan purkaa ja vapauttaa kehoon jumiutuneita ns. energiatukoksia. Kanavoimalla energiaa vastaanotan myös välitettävää sanallista ohjausta ja opastusta "omistajallekin" jaettavaksi. 

kuinka paljon lemmikkimme hoitaakaan meitä?

Hoito toteutuu täysin energialla tasolla tai lemmikin halutessa lempein kosketuksin ohjaustani kuunnellen.  Energiahoito toteutuu kaukohoitona tai lähihoitona, siinäkin ohjausta kuunnellen, mikä on lemmikkisi parhaaksesi.

 Me ihmiset purkaamme tuntojamme monin tavoin mm. puhumalla ystäville, treenaamalla ja terapiossa yms. Valitettavan usein lemmikkimme mahdollisuus saada purkaa tuntemuksiaan tai aina tulla ymmärretyksi saattaakin jäädä vajavaiseksi, milloin mistäkin syystä.

Energialla hoitaminen on tässä oiva, luonnollinen hoitomuoto ja rakkauden osoitus lemmikillesi tunteiden ja tarpeiden purkuun, kuin niiden esiin tuomiseen, unohtamatta rentoutumisen olemusta. Tukien aina myös ymmärrystä ja kommunikointia välillänne. Luoden siten suhteestanne entistäkin syvällisempää.

Haluan vielä muistuttaa: 

Puhukaa lemmikeillenne. Se on meille ihmisille luontainen kommunikointi tapa joka vahvistaa sanottaessamme viestiämme myös energiatasolla, lemmikin luonnolliselle tavalla. Vahvistaen lemmikkiämme aistimaan meitä paremmin. Kommunikoinnin vahvistuen ja alkaen pikkuhiljaa  tapahtumaan kuin luonnostaan. 

Kaukohoidossa toivon saavani kuvan lemmikistäsi, kuulen mielusti nimen ja iänkin voit mainita. Halutessasi voit nostaa esiin jos on jotain mihin tahdot ohjausta tai tukea. Kysyn tarpeen mukaan lisäkysymyksiä. Tunnustellaan mikä on paras tapa hoidolle / kanavoinnille ja sovitaan ajankohta.

Kirjaan hoidonaika ja siinä nousseet asiat ylös ja välitän vastaanotetun viestin ja hoidon etenemisen sovitulla tavalla joko suullisesti tai s-postitse.

Maksu tapahtuu lähettämälläni linkillä viestitse puhelimeesi, joka on maksettavissa ennen hoidon aloitusta. Lasku s.postiin on myös mahdollinen