Eläimille

hoitoa rakkauden energialla

Rakkaalle lemmikillesi

Eläimet ovat olleet osa elämääni lapsuudesta saakka. Toisinaan enemmän, toisinaan vähemmän, isompia ja pienempiä. Aikuisiällä opiskelin lapsuuden haaveeni toteen, eläintenhoitajaksi, tietämättä vielä silloin miten niitä lopulta tulen hoitamaan. Kaikki tuo on auennut sukeltaessani energiamaailmaan ja ymmärtänyt tehneeni sitä jo osin tiedostamattani, nykyään vaan tietoisemmin ja läsnäolevammin. 

Yhteys luontoon itsessäni on saanut uuden suunnan ja ymmärrys uuden muodon. 

Teen energiahoitoa intuitiivista ohjausta kuunnellen eläimienkin kohdalla ja aina eläimien tarpeita kuunnellen. Meidän ihmisten tahto ei valitettavsti aina ole niiden tahto ja niiden tahtoa meidän on toisinaan vaikea nähdä, kuulla tai ymmärtää. Sitä pystyy kuitenkin jokainen harjoittamaan.

Niin kuin meillä ihmisillä, niin eläimilläkin tapahtumat, kokemukset ja monet muut asiat tallentuvan kehoon, aiheuttaen erilaisia tuntemuksia, käytöstapoja ja sairauksiakin. Energiahoidolla voidaan purkaa juurikin näitä ns. energiatukoksia ja kanavoidessani energiaa myös vastaan ottaen saapuvaa sanallista ohjausta ja opastusta "omistajalle" jaettavaksi. 

"Hoidamme rakasta lemmikkiämme, kuinka paljon lemmikkimme hoitaakaan taas meitä?"

 Me ihmiset purkaamme tuntojamme monin tavoin mm. puhumalla ystäville, treenaamalla ja terapiossa yms. Valitettavan usein lemmikkimme mahdollisuus purkaa tuntemuksiaan kehostaan jää vajavaiseksi, monistakin eri syistä. 

Energialla hoitaminen on tässä oiva rakkauden osoitus lemmikillesi tunteiden ja tarpeiden purkuun, kuin niiden esiin tuomiseen. Tukien aina ymmärrystä ja kommunikointia välillänne. Luoden suhteestanne syvällisempää.

Hoito toteutuu täysin energialla tasolla tai lemmikin halutessa lempein kosketuksin ohjausta kuunnellen.  Energiahoito toteutuu kaukohoitona tai lähihoitona välittäen sinulle viestiä hoidon kulusta sovitulla tavalla joko suullisesti tai s-postitse. 

Haluan vielä muistuttaa: -

Puhukaa lemmikeillenne. Se on meille ihmisille luontainen kommunikointi tapa ja niin pystymme välittämään sanomaamme vahvemmin myös energiatasolla, jota taas lemmikkimme aistivat meitä paremmin. Kommunikoinnin tapahtuen kuin luonnostaan. 

Kaukohoidossa toivon saavani kuvan lemmikistäsi, kuulen mielusti nimen ja iänkin voit mainita. Halutessasi voit nostaa esiin jos on jotain mihin tahdot ohjausta tai tukea. Kysyn tarpeenmukaan lisäkysymyksiä. Ilmoitan ajankohdan ja jos on jotain tarpeen tuoda tietoosi ja sovitaan miten välitän hoidon etenemisen. 

Maksu tapahtuu lähettämälläni linkillä puhelimeen viestitse.