Eläimille

hoitoa rakkauden energialla

Rakkaalle lemmikillesi

Eläimet ovat olleet osa elämääni lapsuudesta saakka. Toisinaan enemmän, toisinaan vähemmän, isompia ja pienempiä. Aikuisiällä opiskelin lapsuuden haaveeni toteen, eläintenhoitajaksi, tietämättä vielä silloin miten niitä tulenkaan hoitamaan. Kaikki tuo on auennut itselleni sukeltaessani energiamaailmaan, ymmärtänyt tehneeni sitä jo osin tiedostamattani, nykyään vaan tietoisemmin ja läsnä olevammin. 

Yhteys luontoon itsessäni on saanut uuden suunnan ja ymmärrys uuden muodon. 

Teen energiahoitoa intuitiivista ohjausta kuunnellen eläimienkin kohdalla ja aina eläimien tarpeita kuunnellen. Meidän ihmisten tahto ei valitettavasti aina ole niiden tahto. Niiden tahtoa meidän on toisinaan vaikea nähdä, kuulla tai ymmärtää. Sitä pystyy kuitenkin jokainen harjoittamaan, kehittämällä myös omaa intuitiotaan ja opetellen energian luentaa, kuuntelemaan oman intuition viestiä.

Niin kuin meillä ihmisillä, niin eläimilläkin tapahtumat, kokemukset ja monet muut asiat tallentuvan kehoon, aiheuttaen erilaisia tuntemuksia, käytöstapoja kuin sairauksiakin. Energiahoidolla voidaan purkaa ja vapauttaa kehoon jumiutuneita ns. energiatukoksia. Kanavoimalla energiaa vastaanotan myös välitettävää sanallista ohjausta ja opastusta "omistajallekin" jaettavaksi. 

kuinka paljon lemmikkimme hoitaakaan meitä?

Hoito toteutuu täysin energialla tasolla tai lemmikin halutessa lempein kosketuksin ohjaustani kuunnellen.  Energiahoito toteutuu kaukohoitona tai lähihoitona, siinäkin ohjausta kuunnellen, mikä on lemmikkisi parhaaksesi.

 Me ihmiset purkaamme tuntojamme monin tavoin mm. puhumalla ystäville, treenaamalla ja terapiossa yms. Valitettavan usein lemmikkimme mahdollisuus saada purkaa tuntemuksiaan tai aina tulla ymmärretyksi saattaakin jäädä vajavaiseksi, milloin mistäkin syystä.

Energialla hoitaminen on tässä oiva, luonnollinen hoitomuoto ja rakkauden osoitus lemmikillesi tunteiden ja tarpeiden purkuun, kuin niiden esiin tuomiseen, unohtamatta rentoutumisen olemusta. Tukien aina myös ymmärrystä ja kommunikointia välillänne. Luoden siten suhteestanne entistäkin syvällisempää.

Lemmikistäsi on mahdollista tilata myös kirjallinen kanavointi, jossa intuitiivisesti voidaan kartoittaa tarvitsemaasi lemmikkisi parhaaksi ja mitä kanavoitiin intuitiivisesti nousee, lemmikkisi energioita, luonteenpiirteitä, tarpeita, terveystilaa. 

Hinta. 59€

Haluan vielä muistuttaa: 

Puhukaa lemmikeillenne. Se on meille ihmisille luontainen kommunikointi tapa joka vahvistaa sanottaessamme energiatasolla, lemmikkimme luonnolliselle tavalla. Vahvistaen yhteyttä lemmikkiimme. Kommunikoinnin vahvistuen, ymmärryksen ja luottamuksen alkaen pikkuhiljaa tapahtumaan kuin luonnostaan. 

Etä hoidoissa toivon saavani kuvan lemmikistäsi, kuulen mielusti nimen ja iänkin voit mainita. Halutessasi voit nostaa esiin jos on jotain mihin tahdot ohjausta tai tukea. Kysyn tarpeen mukaan lisäkysymyksiä. Tunnustellaan mikä on paras tapa hoidolle / kanavoinnille ja sovitaan ajankohta.

Kirjaan hoidon ajan ja siinä nousseet asiat ylös ja välitän vastaanotetun viestin ja hoidon etenemisen sovitulla tavalla joko suullisesti tai s-postitse kirjallisena.

Maksu tapahtuu lähettämälläni linkillä viestitse puhelimeesi, joka on maksettavissa ennen hoidon aloitusta. Lasku s.postiin on myös mahdollinen.