Yksilö-ohjaus

Yksilö-ohjaus on tukea omalla polullasi intuition äärellä ja sen ohjauksessa kulkemiseen, tukea oman henkisyyden avautumista. Ohjaustani tukee energialla hoitaminen, kanavointi kuin luovuuden menetelmät. Myös omakohtainen kokemukseni toimii tukenani. 

Tapaamiset toteutuvat intuitiivisessa ohjauksessa, toki aina toiveitasikin kuunnellen.  Vahvistaen siten sinussakin yhteyttä oman intuitiosi äänen kuulemiseen, viestin vastaanottamiseen ja ohjauksessa kulkemiseen. Intuitio, jonka on lupa olla yksi aistisi arjessa kuin elämän luomisen äärellä. 

Ohjaustani tukee luonto ja sieltä kumpuava hyvinvointi ja tietous johdattaen aistimaan ja havahduttelemaan luonnollisuuteen, myös energiatasolla.

Tapaamisiin voidaan tarpeenmukaan sisällyttää myös luovaa toimintaa, joka tukee pysähtymistä, aistimista, tässä hetkessä elämistä rauhoittaen niin mieltämme kuin kehoamme. Sen  myötä kanava intuition kuulemiseen myös vahvistuu ja yhteys ohjauksessa kulkemiseen koko olemuksellasi. Luomisen äärellä saatat  löytää itsestä luomisen iloa ja siten ehkä aivan uusia luomisen taitoja.

Oman intuition vahvistuen, sen myötä myös vahvemmin intuitiivisessa ohjauksessa liikkuen on todella mahdollisuus luoda elämää uudella tavalla. Oli se sitten jotain kongreettista tai tapaa elää ja olla.

energiahoito
energiahoito

Oman intuition vahvistaminen tukee myös ymmärtämään ja tunnistamaan lemmikkisi tarpeita vielä selkeämmin. Mahdollistaen kommunikoimaan jokaisen meistä tullen ymmärretyksi selkeämmin.

kodin harmonia
kodin harmonia

yhdessä
yhdessä

Pysähtyminen, eläminen tässä hetkessä vahvistaa tietoista läsnäoloa ja intuition kuulemista.  Pysähtymisen ei tarvitse tarkoittaa aina paikallaan seisomista vaan tietoisempaa läsnäoloa tekemisen ja luomisenkin äärellä. Sitä voidaan harjoittaa aivan arkisissa asioissa. Kanssani nuotiolla, metsäkävelyllä, ohjatulla rentoutumisella, niin kanavoimisen kuin energiahoidon äärellä, kaiken vahvistaen luomisen voimaamme elämäämme eläen.  

Intuitiota kuunnellen, elämässä toimiminen kevenee, ymmärrys vahvistuu, kun opimme ja uskallamme vain luottaa.  Pikkuhiljaa mitä ihmeellisimpiä asioita vain alkaa tapahtumaan kuin itsestään ja sen myötä luottamuskin kasvaa.

Yhdessä, toisen tukemana intuitiivisen elämän äärelle voimaantuminen mahdollistaa luottamusta omaan henkisyyteen kasvamiseen.

Yksilö tapaamiseen on 2-4h aikoja. 

Luonnon elementit
Luonnon elementit


Kuulen mielusti yhteyden oton yhteydessä  Kuka olet? Mikä sai sinut ottamaan yhteyttä? Millaisia toiveita sinulla on? Onko aikaisempaa tuntemusta intuitiivisesta maailmasta/energioista?  Tapaaminen on yleensä 2h,  yhdessä etsien työkaluja arkeesi vahvistaen itse itseäsi. 

Ohjaukseni on olla tukena intuitioni ohjauksella, energialla hoitaen, kuin kanavoiden ohjausta ja opastusta oman intuitiosi äärelle, vahvistaen omaa luomisen voimaasi. Tukea kulkemaan tietoisemmin omalla polullasi. Tukea ja opastaa löytämään se oman sydämen äänen kuuleminen, minkä itsekin olen löytänyt. Sen myötä löytämään uusiakin puolia ja osaamista itsestäsi, elämään keveydellä, luottaen elämän kantavuuteen.

..Tukea sinua olemaan ainutlaatuinen itsesi.


Hinnasto

2h

80€

4h

160€