Yksilö-ohjaus

Tukea oman intuitiosi äärelle, kuulemiseen ja luottamiseen luodaksesi ohjauksessa omaa elämäsi polkua, luomistyötäsi.

Tarvitsetko luomistyön äärelle ohjausta oman intuition äänen kuulemiseen, opastusta omalle intuitiiviselle / henkiselle polulle, tukea itsesi näköisen elämän luomiseen? 

Yksilö-ohjaukseni on ohjausta ja opastusta vahvistaa omaa intuitiosi kanssa kommunikointia, työpaja periaatteella. Tukemalla pysähtymistä oman intuitiosi ohjauksen äärelle, havahtua sen kuulemiseen kuin kulkea tietoisemmin intuition ohjauksessa arjessasi.  

Työpajassa saat tukea intuition ohjauksessa kulkemiseen ja havahtumista mielen luomasta tarpeesta/tavasta ohjata elämää, saaden vahvistusta aistien persoonatasolla kokemuksen tukemana. 

Pysähdymme yhdessä aistimaan ja vastaanottamaan viestiä tarvitsemaasi hyvin arkisin elämän tallennetuin kuvin ja materiaalein. Intuitiosi saaden viestiä, ohjata tarvitsemasi tietouden äärelle. Olen tukenasi, intuitiosi saaden kuitenkin ohjata, saadaksesi vahvistusta, kokemusta yhteistyöhön muiden aistien kanssa. Intuitiosi saaden ohjaten elämänkuviin syvemmälle ja syvemmälle niin tietouden, ohjauksen, opastuksen äärelle. Välittäen tarvitsemaasi juuri siinä hetkessä.

Materiaalini on vastaanotettu ohjauksessa tukien itse tekemistä, kokeman kautta oppia ja herätellen kaikkia aistejasi yhteistyöhön. Jättäen tilaa omille oivalluksillesi, tietouden sisäistämiselle ja luottamaan siihen ihan arjessasi.

Intuitiosi viestii sinulle jatkuvasti, ohitamme vain sen viestinnän erilaisin syin. Sen ohjauksessa on mahdollista kuitenkin elää ja toimia, joka hetki ja sitä pääset kanssani harjoittamaan.

Luottamus niin ohjaukseen ja siihen potentiaalimme mitä intuitiomme viestii, haastaa mieltämme ja siten persoonamme.

Niin usein kun mielellämme on tapana pienentää ja mitätöidä itseämme tai tarve luoda elämää nouseekin sieltä mielestämme.  

Elämämme perustuu lopulta omiin valintoihimme, valitsetko sinä kuunnella intuitiota?

Olemista / tekemistä / luomista / pysähtymistä tähän hetkeen

                                       Mitä sitten tarvitsetkaan siihen hetkeen?

Tapaamiseen riittää kerta saadaksesi jo sen mitä eteenpäin menemiseen tarvitset siihen hetkeen. Ohjausta kuin omaa intuitiotasi kuunnelle voimme tavata aina tarpeen mukaan tai voit lähteä pidemmällekin tutkimusmatkalle oman intuition ohjaamana. 

Meillä jokaisella tulisi olla vapaus, miten luoda elämäämme. Se on sitä aitoa elämän luomista omana itsenämme ja ainutlaatuisella tavalla. vaikkakin kulkisimmekin aika ajoin toisen tukemana  -Paula

Rentouminen
Rentouminen
kommunikointi
kommunikointi
Leikkimielisyys
Leikkimielisyys
yhdessä
yhdessä
kodin harmonia
kodin harmonia

Energialla hoitamiseni on mukana tapaamisissa ja tarvittaessa ottaen sille myös ihan oman aikansa. Rauhoittuminen/ meditaatiiviset hetket kuin kevyt leikkimieli tukevat avautumista niin intuition ohjaukseen kuin tietouden vastaanottamiseen.

Lisää tavastani ja tuestani voit lukea alla olevasta linkistä.


Omaa sydäntäsi kuunnellen ja sen ohjaten sinua yhteydenottamiseen

Kuulen mielusti kuka olet? Mitä pohdit ja mihin kaipaat ohjausta ja opastusta? Voit esittää vapaasti aatoksiasi esim. kysymyksin, mitä pohdit, mihin etsit ohjausta? Olen sinuun takaisin päin yhteydessä ja siitä onkin hyvä lähteä luomaan mahdollista tapaamista. 

Yksilöohjaus  0,5h

etätyöpäivissä / tapahtumissa

30€

Yksilöohjaus 1,5h

Tarvitsemaasi vahvistusta/ohjauksen ottamista siihen hetkeen 

89€

Yksilöohjaus lisätunnit 


39€

4 x tutkimusmatkalle intuitiiviseen maailmaan (4h/ krt)

4 kerran työpaja, Matkaten 16:sta askelman matkan intuition ohjaamana, tukien persoonamme intuitiivisen elämän äärelle, saaden ohjausta aina myös tarvitsemaan siinä hetkessä.

120€/krt

Tapaaminen toteuttaa Mäntymäellä ulkoilmassa tai pihapiirin rakennuksissa hoitavan luonnon ympäröimänä. Tukien hyvinvointia, yhteyttä luontoon ja omaan luonnolliseen luontoyhteyteen. Yksilöohjaus on mahdollista myös luonasi.


Ohjaukseni on omallakin toiminnallani olla tukena, intuitioni ohjauksella, energiallani hoitaen, kuin kanavoiden ohjausta ja opastusta oman intuitiosi äärelle. Tukien omaan totuuteen, ymmärrykseen ja mahdollisuuksiisi. Tukea kulkemaan tietoisemmin omalla polullasi. Tukea ja opastaa löytämään se oman sydämen äänen kuuleminen, minkä itsekin olen löytänyt. Sen myötä löytämään uusiakin puolia ja osaamista itsestäsi, elämään keveydellä, luottaen elämän kantavuuteen.

..Tukea sinua olemaan ainutlaatuinen itsesi.