Yksilö-ohjaus

Yksilö-ohjaus on osa energiahoitamiseni palvelua kuin kursseihin liittyvää henkilökohtaisempaa opastamista. Tapani perustuu intuitiiviseen ohjaukseen, vahvistaen siten sinussakin yhteyttä oman sydämesi äänen kuulemiseen, viestin vastaanottamiseen kuin energioiden tulkintaan. Sen myötä luomaan kodin harmoniaa.

 Ohjaukseni on johdattaa lähemmäksi luontoa, yksinkertaista elämää, vahvistaa sinussa tunnistamaan omaa intuitiosi ääntä, jonka kanssa sinun on hyvä kulkea sielusi polulla kodin harmoniassa. Kuulemaan ja vastaanottamaan hyvinvointia luonnosta elämän eri osa-aluilla. 

Tapaamisiin voidaan sisällyttää myös luovuuden toimintaa, löytämään itsestä luomisen iloa ja ehkä ihan uusiakin luomisen taitoja, kotiin vietäväksikin. 

Luomalla jotain uutta, kokeilemalla uutta, uudella tavalla, saattavat ne uinuvat osaamiset ja tarpeet nousta pintaan ja synnyttää jotain aivan uutta itsessäsi. Vahvistaen luottamusta oman elämän luomiseen.

Ohjaus ja opastus voi olla tunnistamaan myös lemmikkisi tarpeita vielä selkeämmin, joka vahvistuu kyllä omaa intuitiotasikin kehittäen.

työkaluja omalle sielusi polulle.


Pysähtyminen, Eläminen tässä hetkessä ja tietoinen läsnäoloa vahvistaa sinussa oman intuition kuulemista, joka kulkee osana harjoittelua. Harjoitellaan pysähtelemään ja kuuntelemaan mitä mikäkin hetki viestii. Näkemään asioita hippasen syvällisemmin ja usemmasta näkökannasta. Nähdäkseen metsää puilta. Vahvistetaan yhdessä nauttimaan olemisen ilosta ja että se on ihan ok. Sydämesi ohjauksen kuuleminen myös vahvistuu, elämä kevenee ja pienetkin asiat saavat suuren merkityksen, kun opettelemme vaan pysähtymään.

Kanssani pääset tutustumaan ja hyödyntämään luonnon elementtejä elämässäsi. Aistimaan ja vastaanottamaan luonnosta välittyvää viestiä. Vahvistamaan luottamusta aistimaasi ohjaukseen omassa monimuotoisessa kodin harmoniassa tai ehkä energialla hoitamisen osaamisessasi.

Tapani toimia perustuu energialla hoitamiseen osaamiseeni intuitiivisessa ohjauksessa, saaden hyvinvointia luonnosta. Myös omaan kokemukseen omalla sielunipolulla. Itse olet kuitenkin paras ja ainoa elämäsi luoja valintojen ja vastuun äärellä. Yhdessä, toisen tukemana omaan voimaan kasvaminen on monesti vain keventävää ja antaa uusia näkökantoja.

Energiahoidon yksilö tapaaminen on 2-4h aikoja. 

Kuulen mielusti yhteyden oton yhteydessä toiveistasi. Kuka olet? Mikä sai sinut ottamaan yhteyttä? Missä haluaisit itsessäsi kehittää? Onko aikaisempaa kokemusta intuitiivisesta maailmasta/energioista?  Ensimmäinen tapaaminen on yleensä 2h,  perustuen esiin nostamiisi teemoihin ja kiinnostuksen kohteisiin, joista on helpompi lähteä suuntaamaan ja syventymään oman intuitiosi ohjaukseen. Luodaan siinä tai teen halutessasi ehdotuksen sinulle jälkikäteen sinulle luettavaksi ja vahvistettavaksi. Mahdolliset muutokset tapaamisissa ovat aina mahdollisia liikkuessa intuitiivisessa ohjauksessa.

Lisää infoa alla olevista linkeistä tapaamisen sisällöistä:

Ohjaukseni on vahvistaa omaa hyvinvointiasi elämän yksinkertaisuudella ja luonnollisuudella, vahvistaen siten uskomaan itseesi ja kaikkivoipaisuuteesi luoden sitä kodinharmoniaakin. Mahdollistaen tukea ja opastusta löytämään oman sydämen äänen kuunteleminen, minkä itsekin olen löytänyt. Sen myötä uusiakin puolia ja osaamista itsestäsi, elämään keveydellä, luottaen elämään.

Tukea sinua olemaan ainutlaatuinen itsesi, omalla sielusi polulla.


Hinnasto

2h

120€

4h

240€