Matkaa Intuitiiviseen maailmaan

  - Tutkimusmatkalle intuitiolla -

Tulossa työpajoja oman ohjauksen löytämiseen, myös yksilöohjauksin.

                                   


Työpajani tukevat intuitiolle avautumista ja ohjauksessa kulkemista, matkaten tietoisemmin intuition tukemana luoden kuin eläen elämääsi. Tukien persoonaamme aistimaan maailmaa uusin silmin, luomaan itsemme näköistä elämää ja luottamaan omaan sydämen ohjaukseen. 

Kulkien vahvemmin ja tietoisemmin sydämemme ohjauksessa. Tietoisempana omasta voimasta, omasta luomisen voimastamme. Luoden elämäämme ainutlaatuisesti omana itsenämme.

Miten?

työpaja
työpaja

Kurssit ovat työpajoja, perustuen pysähtymiseen oman intuition äärelle ja vastaanottaen tarvitsemaasi tietoutta yhteistyössä muiden aistien kanssa. Saaden niin mielen kuin persoonan harjoittaa ja työskennellä intuition kanssa. 

Kurssi materiaalini on vastaanotettu kanavoidusti, ohjausta kuunnellen, joita käytän monimuotoisesti ohjaustani kuunnellen. Toimintani  on intuitiivista ja omaa intuitiotasi  tukevaa, kokeman kautta oppimista.

Jokainen sukeltaa ja matkaa kuunnellen oman intuition ohjausta, sinne tietouden äärelle kysymyksien kautta, saaden ohajausta ja opastusta mikä on tarpeenmukaista siinä hetkessä juuri sinulle. Avautuen vastaanottamisen, ja vahvistuen luottamuksen äärelle. Antaen sieltä syntyvän ohjauksen ja tietouden ohjata aina syvemmälle ja syvemmälle kysymysten tukemana, itseäsi kuunnellen. Heränneet ja syntyneet tietoudet pääset tallentamaan matkaasi mukaan haluamallasi tavalla. Tietouden saaden kulkea mukanasi kuin oppaana, tukena ja työkalunasi aina tarvitsemasi ajan matkallasi, siirtyen seuraavaan vaiheeseen. 

Kurssi materiaalini on monimuitoista ja mahdollistaa myös kolmi-neljä osainen polkuun, jossa edetään askel askeleelta syvemmälle intuitiiviseen maailmaan. Työpajat perustuvat tukemaan ja tunnistamaan intuitioisi viestiä arkisissakin asioissa, luomaan tarvitsemaasi sydämelläsi. Kuljettaen myös niihin havahtumisen hetkiin, joita tarvitsemme oman totuutemme löytämiseen ja sen tiedostamiseen kuin luottamiseen. Kasvaaksemme persoonana oman intuition ja henkisyyden äärelle, pois sieltä mielen luomasta ohjauksesta. Työpajaan voi sisältyä:

Tekemistä / olemista / pysähtymistä / luomista/ 

missä sitten olemmekin, minkäkin kurssin äärellä?

Ajatukseni on vahvistaa jokaisessa halukkaassa sitä oman intuition kuulemista ja luottamaan siihen oman ohjauksen kuulemiseen. Vapautumaan ja kasvamaan aina enemmän ja enemmän tuen ja ohjauksen tarpeesta/etsimisestä oman itsemme ulkopuolelta. Uskomaan ja luottamaan että kaikki tarvitsemamme on ja löytyy itsestämme. 

Elämän perustuen itsestämme lähtevään haluun ja tarpeeseen kehittyä, vapautua mielen luomasta tarpeesta ohjata, vastaanottaa ja sisäistää tarvitsemaa omin oivalluksin. Ohjaan ja opastan tarpeen mukaan, mutta toiminta perustuu itse tekemiseen, oivaltamisiin ja tietouden vastaanottamiseen. Kaikki tarvitsemasi on sinussa, se tarvitsee vain löytää ja luottaa. Antaen mielen välillä levätä ja sopeutua uudenlaiseen tapaan toimia.

Heittäydytään  elämälle

Olen läsnä, ohjaamassa ja tukemassa koko ajan oman intuition ja ohjaukseni kanssa, jättäen tilaa niille tarpeenmukaisille ja omille oivalluksille. Silloin niin tietous kuin ymmärrys vahvistuu ja tietous on aidosti sinusta itsestäsi. Luoden omaa totuuttasi.

 Lisää Minusta ->

Jos haluat valmiita vastauksia polullesi, niin niitä minulle ei valitettavasti ole sinulle antaa. En toimi opettaja, vaan tukijana tarjoten ohjausta ja opastusta sitäkin enemmän. Työkaluja polullasi etenemiseen ja luottaaksesi itsestäsi nousevaan ohjaukseen ja tietouteen luodaan yhdessä. Sinä kaikkinesi itse kun olet oman itsesi opettaja, ainoa ja paras elämäsi luoja.

vanha tapa ei vaan toimi eläen intuitiivista elämää

Uskon ja toivon maailman muuttuvan ihmisten kulkiessaan enemmän oman sydämen äänen ohjauksessa, pois mielen luomista tarinoista. Intuition avaten luonnollisesti tietoisuutta meitä ympäröivästä maailmasta kuin omasta itsestämme. Ohjaten asioiden äärille kasvaaksemme ja kehittyäksemme kaikkinemme.

Luovuus, leikkimielisyys ja heittäytyminen saa olla osana tapaamisia. Niitä kun vaan toisinaan tarvitaan vapautuaksemme suorittavasta, vaativasta ja kontrollivastakin tarpeesta omaa itseämme. Nyt ei tarvitse pingottaa, Epätäydellisyys on juurikin täydellistä.

Iästä riippumatta, meillä on lupa nauttia asioista kuin lapsena, harjoitella asioita, tarvitsematta aina osata ja tietää, etenkään lopputulemaa. Tarvitsematta pelätä epäonnistumista ja siitä syntyviä moninaisia tuntemuksia. 

Jokainen hetki on meille uusi ja vielä kokematon.

Aikaisempaa osaamista ei tarvita, mukaan vain ja ottamaan yhteyttä omaan intuitoosi. Harjoitellaan yhdessä, oppimaanhan tänne ollaan synnyttä jokainen meistä, eikö?

ohjaus
ohjaus

Rohkaisen kuuntelemaan sydämesi ääntä, joka on paras oppaasi. Katselemaan matkaasi tähti silmin.  Kuunnellen ohjausta ja opastusta, vahvistuen olemaan se joka olet, havahtuen uinuviin taitoihisi. 

- Paula

Jos vielä mietit polkuasi, niin voit lukea hieman lisää...

intuitio
intuitio

Oman intuition kuulemista voi harjoittaa kuka vain. Se on kuin oppaamme, joka ohjaa meitä elämässämme aina tarpeemme mukaisesti, kaikilla elämän eri osa-aluilla. Se on todellakin meissä jokaisessa. Odottaen toisinaan vain lupaa ohjauksen vastaanottamiseen, vahvistusta uskoon ja luottamukseen,  intuition tunnistamiseen ja kuulemiseen.  Tukea, opastusta ja vahvistusta, siinä missä muussakin elämämme kehityksessä ja kasvussa.

kommunikointi
kommunikointi

Intuitiolle avautuminen ohjaa ja opastaa aina vahvemmin tarpeidesi äärille. Sen kuuleminen on mahdollistaja, luomaan aina jotain aitoa itsestäsi. Vahvistaen sinua olemaan se joka olet, löytämään tarvitsemasi.. Avautumaan kaikkeudelle. Jättäen sinulle aina oman valinnan vapauden kuunnella ja toimia haluamallasi tavalla.

 Monia asioita oivaltaa sitten jälkeen päin. Eikä mielellä kaikkea tarvitsekaan ymmärtää. Keveys ja hyvä olo riittää ja kyllä mielikin sen viimein ymmärtää niiden "sattumien" kautta.  

Intuition ohjaukselle heittäytyminen mahdollistaa tarpeenmukaisuutta ja ainutlaatuisuutta elämääsi, juuri sitä mitä juuri sinä tarvitset missäkin hetkessä, minkäkin äärellä, kasvaaksesi ja kehittyäksesi, kulkeksesi sinne minne olet matkalla. Intuition on kuin työkalu kaiken niin asioiden ja tekemisien äärellä. Tuon aistin avaaminen avaa sinussa aivan uudenlaista ymmärrystä elämääsi elämän eri osa-alueilla luonnollisesti ja turvallisesti.  Sen aistiminen ja ohjauksessa eläminen ei kuitenkaan tarkoita elämää aina vain ruusuilla tanssien. Omat opit ne silläkin polulla on, työskennellessämme mielemme/egon kanssa, joka haastaa persoonaamme, halutessaan kovin pitää ohjakset käsissään. Tässä usein tarvitsemmekin tukea, ohjausta ja opasta.

Aisti
Aisti
keveys
keveys
luova
luova
opastaja
opastaja

 Pikkuhiljaa Intuion kasvattaen ja tehden meistä jokaisesta siten vahvempia  ja tietoisempia ollaksemme se joka olemme, tehdäksemme sitä mitä olemme tänne syntyneet tekemään. Eläen elämäämme keveydellä, rakastaen ja hyväksyen.

Intuitiollamme on avain kaikkeuteen, avaten aina tarvitsemaamme.

kasvit/yrtit
kasvit/yrtit
kodin harmonia
kodin harmonia
Kivet
Kivet
luonnon energia
luonnon energia
eläimet
eläimet
puulajit
puulajit