-Sukella sisäiseen maailmaan- 

                                   

Yksilö- ja ryhmäohjausta pysähtyen itsesi äärelle, luomalla, aistien, rauhoittuen, kaikessa luonnollisuudessa. Tukien ja vahvistaen oman intuitiosi äänen kuulemiseen, kulkien siten tietoisemmin sydämesi ohjauksessa, omalla polullasi, tietoisempana omasta luomisen voimastasi omaa henkisyyttäsi kasvattaen.

Kurssit tukevat intuitiolle avautumista ja sen ohjauksessa kulkemiseen. Toisin sanoen omien tarpeidesi kuuntelua, pysähtyen, tässä hetkessä olemista sekä mahdollistaen työkaluja kehitykseen elämässäsi. Intuition kuulemisen ja henkisyyden on lupa avautua kursseilla. 

Ohjaukseni ja opastukseni perustuu intuitiiviseen ohjaukseen. Kaiken on lupa edetä omalla painollaan tukeutuen aina kurssin sisältöön. Kurssilla oma kasvu saa toteutua omienkin oivallusten kautta, joten kaikken ei tarvitse avautua juuri siinä hetkessä, avoimuutesi riittää, vahvistaen siten omaa intuition äänen kuulemista.

kuulemaan sydämesi ääntä, joka on paras oppaasi. Tietäen mitä juuri sinä tarvitset missäkin hetkessä. Vahvistaen sinua olemaan se joka olet uinuvine taitoinesi. 

Tapani elää, kuin luoda kursseja perustuu intuitiiviseen ohjaukseen, omiin oppeihini, tehden yhteistyötä,  kuin energialla hoitamisen osaamiseeni ja kanavointiin ohjata ja opastaa muitakin oman elämän luomisessa.

Toivon niiden tukemana sinun saavan tarvitseemaasi ohjausta, opastusta ja tukea oman intuitiivisen elämän kuin henkisyyden äärelle.  Lisää Minusta ->Leikkimielisyys ja sen synnyttämä keveys on lupa olla mukana kanssani niin olemise kuin luomisen äärellä, tukien omalla tavallaan intuitiolle avautumista. Kurssipäivät tukeutuvat omalta osaltani kanavoituun sanalliseen ohjaukseen ja opastukseen. Oman intuitiosi ohjaus ja sen kuuntelu on kuitenkin ensisijainen ja sitä ohjaa kuuntelemaan, kurssillekin hakeutuessa.  Ajatuksena on vahvistaa omaa yhteyttäsi kaikkeuteen, omin oivalluksin ja heräävin luomisen taidoin.

Kursseilla ei tarvita aikaisempaa osaamista, vaan jokainen saa oppia itseään kuunnellen. Olen läsnä, ohjaamassa ja tukemassa koko ajan, jättäen tilaa kuitenkin omille oivalluksille ja niiden syntymiselle. Silloin niin tietous kuin ymmärrys on aidosti sinusta itsestäsi.

Sinä itse olet paras ja ainoa elämäsi luoja, toisinaan siihen tarvitaan vaan hieman tukea ja työkaluja.

Intuitio  

intuitio
intuitio

Oman intuition kuulemista voi harjoittaa kuka vain, joka tukee meitä kaikilla elämän osa-alueilla. Se on meissä jokaisessa, sen tunnistamiseen tarvitaan toisinaan vaan harjoitusta ja tukea mm.luottamukseen.

Intuitiolle avautuminen ohjaa ja opastaa aina vahvemmin oikeiden asioiden äärille. Sen kuuleminen on mahdollistaja, luomaan aina jotain aitoa itsestäsi, vahvistaen sinua olemaan se joka olet, avautuen omalle henkisyydelle, jättäen sinulle valinnan kuunnella ja toimia. Monia asioita oivaltaa sitten jälkeen päin. Eikä mielellä kaikkea tarvitse ymmärtää. Keveys ja hyvä olo riittää ja kyllä mielikin sen viimein ymmärtää niiden "sattumien" kautta. 

Intuition kuuleminen mahdollistaa tarpeenmukaisuutta ja ainutlaatuisuutta elämääsi, sitä mitä juuri sinä tarvitset kasvaaksesi ja kehittyäksesi. Sen kuunteleminen tukee olla vahvemmin se joka olet, asioiden ja tekemisien äärellä. Tuon aistin avaaminen avaa sinussa aivan uudenlaista ymmärrystä elämääsi elämän eri osa-alueilla. Sen kuuleminen ja ohjauksessa eläminen ei kuitenkaan tarkoita elämää ruusuilla tanssien, omat opit ne silläkin polulla on, tehden meistä jokaisesta siten vahvempia kasvaaksemme ja kehittyäksemme.

Aisti
Aisti
keveys
keveys
luova
luova
opastaja
opastaja

Pysähtyminen ohjaa sinua kuulemaan vahvemmin omaa sydäntäsi

Intuition vahvistuessa myös energiat vahvistuvat helpommin tunnusteltavaksi. Ne tuntemukset, joita emme aina ole osanneet sanoittaa, saavat vahvistusta ja varmistusta juurikin intuitiomme kautta.

kasvit/yrtit
kasvit/yrtit
puulajit
puulajit
Kivet
Kivet
luonnon energia
luonnon energia
eläimet
eläimet

Energia ei koskaan valehtele

Hiljaisuudesta nouseva tietous, sen vastaanottaminen ohjaa sinua aina lähemmäs todellisia tarpeitasi.

Intuitiivisessa ohjauksessa luominen on aina yllätyksellistä.

Luomisen/työpajojen osuuksissa hyödynnämme luontoa, luonnonluomaa ja luonnonelementtejä.  Luominen voi olla hyvin mieltä rentouttavaa, etenkin kun se tapahtuu ilman suorittamista. Jotain ainutlaatuista syntyy aina. 

Mäntymäellä luominen tapahtuu keveydellä, omaa intuitiota kuunnellen ja toimien sen mukaan, mikä juuri siinä hetkessä hyvältä tuntuu. Sisäinen kauneus on ulkoista tärkeämpää aivan kaikessa tekemissä ja olemisessa.

Luovuuden tuokioissa on aina jokin yhteinen teema. Silti jokaisella on aina mahdollisuus luoda juuri omanlaistaan ja itsensä näköistä tuotostaan.

Sisäinen kauneus ennenkaikkea

Luovuuden tuotokset voivat syntyä sisältämään moninnaisia syviä merkityksiä, olla kerroksellisia ja avautua kokijalle joka kerta uudella tavalla.  

Intuitiosi pääsee luomaan kursseilla ohjaukseen perustuvaan luomiseen. Pääset työskentelemään myös energioiden kanssa luomisen prosessissa tietoisesti ja aistimaan sen vaikutuksista pidemmänkin aikaan.

Luovalla toiminnalla on mahdollisuus päästä käyttämään jopa tiedostamattomia luovuuden työkaluja ja luomaan itsestäsi käsin jotain aivan uutta.  Kurssit antavat työkaluja omaan arkeesi.

Elämää keventävä leikkimielinen toiminta saa kummasti keveyttä aikaan, pysäyttäen suorittamista.

Leikkimielinen keveys on osana toimintaani, hetätellen siten myös sisäistä lastamme. Sisäisen lapsen herääminen auttaa uskomaan, vahvistamaan sekä luottamaan itseemme ja suunnittelemattaan elämän kantamiseen. Siihen kaikki voipaisuuteemme, kuin lapsi uskoo itseensä ja osaamiseensa. Sisäisen lapsen hoitaminen, huomioiminen ja yhdessä eteenpäin eteneminen luo luottamusta ja keveyttä elämässä eteenpäin menemiseen. Yllätyksellisyys ja kevyet perinneleikit voivat siis olla osana kurssipäivään. 

 Täällä Mäntymäen Metsäntaika  tekee sitä monintavoin jo ihan huomaamattaan.

Eletään tässä hetkessä ja luottaen sisältämme nousevaan tietouteen, niin itsekin teen. 

Luonnollisuus on osana kursseja. 

Liikkuminen luonnossa, luominen luonnon elementein tukee sinua lähemmäksi luonnolliseen itseesi, intuition äärelle. Liikkuminen ja tekeminen voi olla rauhaisaa aistimista ja  kuuntelua vahvistaen jälleen oman sisimpäsi kuulemista.

Luonnollinen luontoyhteys intuitiotasi kuunnellen, on lupa tukea myös luonnollisiin hoitaviin energioihin. Matkan luontoon ei tarvitse olla pitkä. elementin ei tarvitse olla iso. Yhteys voi löytyä jo pihapiirin kiveltä tai ohi lentävältä sudenkorennolta ja hoitava vaikutus ojan penkereen kukalta. Pieni luonnon elementti kotonasi tai taskussasi voi jo saada ihmeitä aikaan.

Luonnolla on paljon tietoutta kerrottavanaan, kun maltamme vaan pysähtyä kuuntelemaan.

Yksilö ohjauksesta voivat pitää sisällään myös tätä kaikkea.  Lisää infoa alla olevasta linkistä.