Tilan Energiahoitoa

Energioiden kartoittaminen

Intuitiivista energioiden lukemista tilasta tai rakennuksesta

Tilassa aistittavat energiat voivat olla tilassa oleskelleiden henkilöiden tuntemuksia, olotiloja ja vanhojakin tapahtumia, jotka vielä tänäkin päivänä vaikuttavat kyseisen tilan ilmapiiriin. Energioita voi heijastua tilaan myös ulkoapäin, esim. ympäristössä tapahtuneista asioista. Sellaisetkin seikat voivat vaikuttaa monin eri tavoin tähän hetkeen ja tilassa oleskelevien olotilaan.


Mäntymäen pihapiirissä olevan aitan entisöintiä ja energianmuokkausta tehtiin vuosia sitten koko perheen voimin. Jokaisen mukana olleen sen hetkinen energia on luettavissa aitan tunnelmasta vielä tänäkin päivänä, vaikka pienimmätkin talkoolaiset ovat jo itsenäistyviä nuorukaisia.

Yhdistyn kartoitettavan tilan energioihin, luen ja tulkitsen niitä. Energian lukeminen tapahtuu pääsääntöisesti etänä ja tuotan kartoituksen kirjalliseen muotoon. Tekemäni kirjallinen energiakartoitus sisältää

  • kuvauksen tilan yleisistä energioista
  • kuvauksen tilassa kohtaamistani yksittäisistä energiosta ja niiden vaikutuksesta tilaan ja siellä oleskeleviin ihmisiin ja eläimiin
  • tietoa energioiden puhdistamisesta tai sen tarpeesta
  • tarpeenmukaisten muutostarpeiden kuvaamisen

Jokainen kartoitus on sisällöltään yksilöllinen ja perustuu tilaan ja siellä oleskelevien tarpeisiin.

Esiin nousseiden muutosten toteuttamisen teet valintasi mukaan itse tai tarvittaessa voin siinä auttaa.

Toimin aina intuitiivista ohjausta kuunnellen. 

Tilan energiakartoitus voi sisältää opastavaa vahvistusta oman intuitiosi kuulemisesta. Ehkä oletkin jo intuitiotasi kuunnellen tehnyt kodissa tai muussa tilassa muutoksia ja energiakartoitus antaa vahvistusta omille tuntemuksillesi. Tilan energiakartoituksen yhteydessä saatava opastus voi symboloida myös jotain elämääsi laajemmin liittyvää, mikä aukeaa aikanaan omien oivallustesi kautta vielä tarkemmin.

Energioiden vapautuminen

Uskalla avartaa maailmaasi

Energioiden vapautumisen esteenä voi olla monia erilaisia syitä. Menneet tapahtumat tai tunteet voivat odottaa tietynlaista impulssia noustakseen esiin ja vapautuakseen. Energiaa voivat kiinnittää tietyt esineet, ihmiset, liian suuri tavaramäärä, rakenteiden huono kunto, ihmisten riippuvuudet tai takertuminen menneisiin. Syyt voivat olla hyvin moninaisia.

Energiakartoituksessa esiin nousseiden energioiden vapauttamiseen ja parantamiseen voi kartoituksen yhteydessä nousta erilaisia muutostarpeita ja muutosehdotuksia. Muutokset voivat olla hyvinkin pieniä tai sitten isompia. Tarvittaessa autan ja olen tukena hoitamassa tilaa ja kaikkea siellä olevaa elollista aina tarpeenmukaisella tavalla. Energiakartoitukseen voi siis sisältyä myös energiahoitoa.

Energioiden kartoitus voi auttaa tarpeettomasta luopumisessa tai vahvistaa tilaan liittyviä suunnitelmia. Vaikutus voi olla omaa intuitioita vahvistava, hyvinvointia tukevaa ja ymmärrystä lisäävää. Se voi havahduttaa asioihin, mitä itse ei ole tullut huomioineeksi. Opastus voi toisinaan olla myös omasta mielen halusta poikkeavaa. 

Epäpuhtaat energiat

Epäpuhtaat energiat voivat ilmetä monin tavoin. Ne voivat tuntua outona tuntemuksena, levottomuuden tai epämukavuuden tunteena joko itse tilassa tai ihan fyysisesti omassa kehossa. Energia voi nousta esiin esiin tuoksunakin tai ilmentyä vaikkapa toistuvana  epäjärjestyksenä jatkuvasta siivouksesta huolimatta. Tavarat eivät ehkä tunnu pysyvän pysy paikallaan tai ovat aina hukassa. Jokin osa rakennuksesta ei ehkä kutsu luokseen, eikä siellä viihdytä. Asunto ei ehkä mene kaupaksi, vaikka mitään syytä siihen ei ole. Tilan energioiden epätasapaino voi ilmetä monin erilaisin tavoin.Toisinaan joku herkempi voi reagoida tilassa ollessaan voimakkaastikin, eikä ehkä aina tule täysin ymmärretyksi. Itsekin voi olla vaikeaa hahmottaa tilan vaikutusta omaan olemiseen.  Energiakartoitus lisää ymmärrystä ja auttaa muuttamaan haastavia olosuhteita.

Tilan energiahoitaminen

Osa energioista puhdistuu jo kartoitushetkessä. Hoitoa tulee kartoitusta tehdessä aina myös kartoituksen tilaajalle.

Toisinaan tila tarvitsee kuitenkin lisätukea puhdistumiseen voidakseen paremmin ja säilyttääkseen hyvän energiatasapainon. Puhtaana tila hoitaa kaikkea siellä olevaa elollista ja kutsuu vahvemmin luokseen. Energiakartoitus ja kodin tai muun tilan hoitaminen auttaa luomaan iloa ja hyvää eloa – parhaimmillaan pysyvästi. Toisinaan riittää energiakartoituksen yhteydessä tapahtuva puhdistus, toisinaan tilaa on tarpeen hoitaa myöhemminkin tai kartoituksen tilaaja tuntee itse hoidon tarvetta.

Hoitavia Värejä

Tilan hoitamista saatetaan opastaa tehtäväksi erilaisia värejä käyttämällä. Tämä voi toteutua seinän maalamisella tai vaikkapa tuomalla tilaan väriä pienellä kauniin värisellä kipposella. Joskus värin parantavaa voimaa vahvistetaan viestein ja kerrotaan esimerkiksi tietyn värin merkityksestä tarkemmin.  Aina tarkempi tieto ei kuitenkaan ole tarpeen, vaan väri saa tehdä työtään itsenään, kaikessa kauneudessaan ja oman aikansa.

Pidä värejä esillä niin kauan kuin se hyvältä tuntuu.


Hoitavat elementit

Opastus voi sisältää myös tilan hoitamista erilaisin elementein, joilla on omia merkityksiään. Tilassa voidaan ohjata käytettäväksi  luonnon elementtejä, kuten kiviä, kasveja tai puuta. Muodoilla on omat energiansa ja hoitavat vaikutuksensa. Elementit voivat tuoda tilaan huumoria ja leikkimielisyyttä. Pienellä luontoelementillä, sen hoitavalla ja parantavalla energialla on suuri vaikutus. 

Luonto vaikuttaa positiivisesti. Sillä on hoitavia, suojelevia ja puhdistavia vaikutuksia.  


Luonto on meille monin tavoin elintärkeä ja erottamaton osa ihmiselämäämme.  


Järjestyksen luominen

Toisinaan energiakartoitus voi sisältää opastusta järjestyksen muuttamisesta, sisustamisesta tai järjestyksen luomisesta, jotta tilan ja kaiken siellä olevan elollisen energia paranee.

Esimerkiksi sekava vaatekaappi makuuhuoneessa vaikuttaa yöuniisi. Siivouksen tarve

Opastus voi sisältää tietoa siivoustarpeista, jotta tila itsessään puhdistuu tai sen energioiden puhtaus ja liikkuvuus pysyvät yllä.  Opastuksessa voi nousta esiin tietoa pesuaineista ja niiden koostumuksista, tuoksuista tai värein siivoamisesta sekä jonkin alueen erityistä huomioimista. 

Siisteys on oleellinen osa tilan ja tilassa oleskelevien hyvinvointia.

Juuri sitä mitä tila/rakennus tarvitsee.

Esiin voi nousta myös opastusta tilan rakenteellisesta puolesta eli sen kunnosta, tietyistä puutteista, homeista ja erilaisista muutostarpeista. Kartoituksessa kanavoitu tietoa tähtää aina tilan voimiseen paremmin.


Joskus esiin voi nousta jokin esine, joka vaatii puhdistusta tai ihan vientiä pois kyseisestä tilasta. Toisinaan taas suositellaan jonkin esineen esille tuomista tai jopa hankintaa. 

Jokainen tila on ainutlaatuinen energioineen, ihmisineen ja tapahtumineen. 

Jokaisella tilalla ja siellä oleskelevilla on erilaisia tarpeita, jotka ovat jatkuvassa muutoksessa.

Miten toimin?

Voit olla minuun yhteydessä yhteystietojen kautta. Toivon kartoitettavasta tilasta pohjapiirustuksen, joka voi olla ihan käsin piirretty. Kuulen mielusti myös, mikä sinut saa tilaamaan energiakartoituksen ja mitä toiveita sinulla on.

Vastaanotan informaatiota tilasta kirjallisesti energioita kartoittaessani. Useimmiten kartoittaminen tapahtuu etenä. Lähetän valmiin energiakartoituksen s-postitse, jonka jälkeen voimme sopia, miten olet halukas etenemään. 

Toisinaan ohjaus voi olla käydä paikan päällä etukäteen tai kartoituksen jälkeen. Tästä sovitaan aina etukäteen yhdessä.

Hinta perustuu tilan ja energioiden laajuuteen ja hinnan ilmoitan aina ennen tilankartoittamisen aloittamista. 


Halutessasi teen myös

Energiasiivouksen

Puhdistan kotisi/tilan energioita intuitiivisessa ohjauksessa perustuen energiakartoituksessa esiin nouseissiin tarpeisiin ja/ tai siivouksen äärellä tapahtuvassa ohjauksessa. Huomioin ja kuuntelen myös tarpeitasi.

Puhdas koti, puhtaampi mieli


Tekemäni kirjallinen energioiden kartoitukseen on kuin suunnitelma ja tarpeenmukaista esiin nostattava vahvistaakseen kodin harmoniaa, jonka toteuttamiseen sinulla on täysi vapaus tehdä omat valintasi, mitä ja miten.  Halutessasi olen apuna.

Toimin aina intuitiivista ohjausta ja sinun tarpeitasi kuunnellen sekä yksityisyyttäsi kunniottaen

Kiinnostuessasi järjestän työpajan yksilöohjauksessa luodaksesi kodin harmoniaa nostattavaa luonnonelementein. 

Hintalista

Energiakartoitus/puhdistus

Hinta perustuu kartoitettavan alueen kokoon

alk. 49€

Energiasiivous

 Siivous kartoituksessa esiin nousseiden asioiden mukaisesti

42€/h

Tilan järjestely

Kartoituksessa esiin nousseiden mukaisesti

42€/h

Kilometrikorvaus

Lisätään palkkion päälle (lähtö kulmatie 16)

0,53€/km