Intuitiivinen maailmani

intuition ja läsnäolon vahvistaminen elämässä 

Mikä intuitiivinen maailmani?Opiskellessani energiahoitoa ja sukeltaessasni itseeni syvemmin ja syvemmin, intuitiivinen maailmani on vahvistunut ja avautunut uudella tavalla. Sen myötä elämä ja luottamus elämään on vahvistunut ja olen oppinut elämään ja toimimaan intuitiotani kuunnellen. Moni asia elämässäni on saanut uudenlaisen ja syvemmän merkityksen. Koko ajan liikkuneena enemmän ja enemmän pois mielen hallitsemasta toimimisesta ja puskemisesta.

Intuitio, josta olen puhun paljon sydämeni äänenä, antaa ohjausta elämän eri tilanteisiin. Se on aisti, joka ohjaa toimintaa ja kuljettaa oikeiden asioiden äärelle. Tarvitsee vain uskaltaa tunnustella ja opetella kuulemaan sen ääntä mielemme hälinän alta.


Uskon, että eläminen intuitiota kuunnellen ei poista keneltäkään persoonatason kehitystarvetta ja elämän haasteita. Niitä meillä kaikilla on ja tulee olemaan aina. Intuitiota kuuntelemalla noissakin hetkissä asennoituminen tilanteeseen mahdollistuu kevyemmin kohdattavaksi, ymmärrettäväksi ja siten hyväksyttäväksi.


Intuitio on kuin kirja, josta saamme tarvitsemaamme tietoa ja ohjeistusta juuri siltä sivulta, kun siinä hetkessä on tarpeen ja mikä on omaksi kuin lopulta muidenkin parhaaksi.


Intuitiota kuunnellen asennoituminen elämään kevenee ja pikkuhiljaa oppii taas luottamaan elämän kantavaan voimaan vastoinkäymisistä huolimatta. Kaikki kyllä järjestyy!

Intuition ääntä voi vahvistaa. Olen mielelläni tukenasi.

Intuitio on meissä vahvana heti syntyessämme. Ajan myötä se valitettavasti heikkenee suorittamisen ja oppimisen seurauksena ja hautautuu mielemme alle. Ymmärtämällä mieltämme ja tekemällä yhteistyötä sen kanssa moni asia selkiytyy. 

Uskomme helposti, että viisaus ja tieto tulevat vain lukemalla ja opettelemalla, vaikka lopulta tieto on jo meissä. Toki tarvitsemme kokemuksen tuomat opit. Niillä on oma tärkeä tehtävä kehityksessämme. Tasapainoinen mieli on myös tärkeä työkalu, vaatien työskentelyä persoonamme kanssa. Intuitiivinen tapa kokea ja aistia on meissä jokaisessa. Se on löydettävissä uudelleen, vaikka se olisimme sen elämää suorittaessamme kadottaneet.

Niin kuin Juha Tapion laulussa sanotaan: "Mitä silmät ei nää, sen sydän ymmärtää" 


Intuition löytämiseen ja vahvistamiseen tarvitsemme harjoitusta ja tukea. Tuki on tarpeen kannattelemaan niissä hetkissä, kun epävarmuus iskee vaikkapa ympäristön vaikutuksesta.

Intuition äänen tunnistamiseen tarvitaan pysähtymistä ja havahtumista. Sitä voi itse kehittää ja toisinaan kurssit voivat olla oikea vaihtoehto ja niitä suosittelenkin lämpimästi. Tässäkään asiassa ei tarvitse selviytyä yksin.

Ohjauksen ja avun pyytäminen, uskallus kohdata erilaisia asioita on lopulta sitä todellista vahvuutta.

Uskalla avata omaa kanavaasi intuition äärelle

intuitiomme on kuin luotettava ystävämme, joka välittää sen mitä meidän tarvitsee kuulla, ei niinkään sitä mitä haluamme kuulla.


Elämä on johdatusta. Mitä intuitiivisemmin elämme, sitä tietoisemmin olemme ja elämme itsemme ja ympäröivän maailman kanssa.

- Paula