Intuitiivinen maailmani

intuition ja läsnäolon vahvistaminen elämässä 

Mikä intuitiivinen maailmani?Opiskellessani energiahoitoa Vahva Minän™ opissa intuitiivinen maailma vahvistui ja avautui uudella tavalla. Sen myötä elämä ja luottamus elämään on vahvistunut ja olen oppinut elämään ja toimimaan intuitiotani kuunnellen. Moni asia elämässäni on saanut uudenlaisen ja syvemmän merkityksen. Koko ajan liikkuneena enemmän ja enemmän pois mielen hallitsemasta toimimisesta ja puskemisesta.

Intuitio, josta olen puhun paljon sydämeni äänenä, antaa ohjausta elämän eri tilanteisiin. Se on aisti, joka ohjaa toimintaa ja kuljettaa oikeiden asioiden äärelle. Tarvitsee vain uskaltaa tunnustella ja opetella kuulemaan sen ääntä mielemme hälinän alta.


Uskon, että eläminen intuitiota kuunnellen ei poista keneltäkään persoonatason kehitystarvetta ja elämän haasteita. Niitä meillä kaikilla on ja tulee olemaan aina. Intuitiota kuuntelemalla noissakin hetkissä asennoituminen tilanteeseen mahdollistuu kevyemmin kohdattavaksi, ymmärrettäväksi ja siten hyväksyttäväksi.


Intuitio on kuin kirja, josta saamme tarvitsemaamme tietoa ja ohjeistusta juuri siltä sivulta, kun siinä hetkessä on tarpeen ja mikä on omaksi kuin lopulta muidenkin parhaaksi.


Intuitiota kuunnellen asennoituminen elämään kevenee ja pikkuhiljaa oppii taas luottamaan elämän kantavaan voimaan vastoinkäymisistä huolimatta. Kaikki kyllä järjestyy!

Intuition ääntä voi vahvistaa. Olen mielelläni tukenasi.

Intuitio on meissä vahvana heti syntyessämme. Ajan myötä se valitettavasti heikkenee suorittamisen ja oppimisen seurauksena ja hautautuu mielemme alle. Ymmärtämällä mieltämme ja tekemällä yhteistyötä sen kanssa moni asia selkiytyy. 

Uskomme helposti, että viisaus ja tieto tulevat vain lukemalla ja opettelemalla, vaikka lopulta tieto on jo meissä. Toki tarvitsemme kokemuksen tuomat opit. Niillä on oma tärkeä tehtävä kehityksessämme. Tasapainoinen mieli on myös tärkeä työkalu, vaatien työskentelyä persoonamme kanssa. Intuitiivinen tapa kokea ja aistia on meissä jokaisessa. Se on löydettävissä uudelleen, vaikka se olisimme sen elämää suorittaessamme kadottaneet.

Niin kuin Juha Tapion laulussa sanotaan: "Mitä silmät ei nää, sen sydän ymmärtää" 


Intuition löytämiseen ja vahvistamiseen tarvitsemme harjoitusta ja tukea. Tuki on tarpeen kannattelemaan niissä hetkissä, kun epävarmuus iskee vaikkapa ympäristön vaikutuksesta.

Intuition äänen tunnistamiseen tarvitaan pysähtymistä ja havahtumista. Sitä voi itse kehittää ja toisinaan kurssit voivat olla oikea vaihtoehto ja niitä suosittelenkin lämpimästi. Tässäkään asiassa ei tarvitse selviytyä yksin.

Ohjauksen ja avun pyytäminen, uskallus kohdata erilaisia asioita on lopulta sitä todellista vahvuutta.

Uskalla avata omaa kanavaasi intuition äärelle


Mitä ihmeen kanavointia?

Kuvailisin että kanavointi on intuition vastaanottamaa viestiä/energiaa maailmankaikkeudesta. Se voi olla niin henkilökohtaista kuin kollektiivista. Tukien tarpeenmukaisesti meitä jokaista, jos niin valitsemme.

Kuvailisin että kanavoidessani olen yhteydessä oman intuition kautta maailmakaikkeuteen ja sieltä välittyvään aina tarpeenmukaiseen tietouteen. Kehollisella olemuksellani toimin ns. vain kanavana välittääkseeni tai vastaanottaakseeni viestiä. 

Intuitiomme on kuin työkalua maailmankaikkeudessa ja maailmankaikkeudesta kuin oppaanamme viestin ohjauksen vastaanottamiseen ja välittämiseen. Kanavoiden vastaan ottaen ja välittäen eteenpäin, kuin  sanoittaenkin sieltä maailmankaikkeudesta välittyvää tietoa ja  informaatiota maanpäälle.

Kanavoidessa energiamaailmasta koen tärkeäksi että ollaan tietoisia, työskennelty ja työskennellään persoonamme/egomme/mielemme kanssa ja sen tavasta toimia.

Puhtaasti kanavoituna viesti on aina itsemme ja kaikkien parhaaksesi. Viesti on rakkaudellista, ohjaavaa ja opastavaa kaikessa puhtaudessaan. Se ei manipuloi, ei ole negatiivistä, ei käskevää tai komentavaa. Kanavointi, jossa välittyy energiahoitoakin on aina rakkaudellista ja lempeää, tehden työtään sinun parhaaksesi. Kanavoitu viesti voi kyllä koskettaa ja herättää tunteita. Antaen kuitenkin voimaa opastaen ja ohjaten, tarpeenmukaan tuoda viestiä yllätäviäkin väyliä pitkin, edesmenneiltä ja henkioppailta tai muilta auttajilta. 

Kanavoitu viesti ei välttämättä aina vastaa sitä mitä mielellämme haluamme kuulla, vastaten odotuksiamme, niitä mielemme/egon tason odotuksiamme, tarkoittamatta kuitenkaan etteikö se olisi puhdasta ja korkeimmaksi parhaaksemme.

intuitiomme on kuin paras ystävämme, joka välittää sen mitä meidän tarvitsee kuulla, ei niinkään sitä mitä haluamme kuulla.

Kanavoitu viesti ja intuitiomme ohjaa/ mahdollistaa katsomaan asioita useammasta näkökannasta, tukien oman intuition äärelle, poiketen juurikin niistä mielen/egon tason tarpeista ohjata elämäämme. Auttaen jokaista meistä kasvamaan kuin kehittymään persoonana omalla matkallamme, jos niin valitsemme. Kanavointi hoitavalla energialla tukee ja vahvistaa meidän henkistä kasvua ja persoonamme, jos vain haluamme. Kanavointi on tarpeenmukaista aina siihen hetkeen kasvaaksemme ja kehittyäksemme,  mitä sitten kukin tarvitsee täällä maanpäällä päästäksemme eteenpäin omalla polullaan.  Toisinaan itsekukin tarvitsemme ohjausta kanavoidusti toisen välittämänä seuraavaan askeleeseen, suurin merkityksin tulevaan.  

Kanavoidusti voidaan saada ohjausta myös erilaisiin teemoihin ja arkisiin asioihin, joihin kaivataan ohjausta ja meidän on tarpeemukaista saada. 

Kuulen kysyttävän onko kyse ennustamisesta, niin en sanoisi niin. Miksilö? kaiken elämässämme perustuen omaan vastuuseemme ja tekemiimme valintoihimme. Kanavoidusti voidaan tuodaan näkemyksiä ja mahdollisuuksia ja mielen alle hautautuneita potentiaaliameja yms. Jokaiselle kuitenkin jääden omalta osalta vastuu tehdä valintansa persoonatasolla toimia mitenkin missäkin tilanteessa. 

 Kanavointi voi antaa toisinaan hyvin selkeääkin ohjausta tai toisinaan olla elämää symboloivaa avautuen vastaanottavajalle omalla ajallaan. 

RakkauVen sanoin - Paula

Omaa sydäntäsi kuunnellen voit olla minuun yhteydessä/varata kanavointia 


  viestitse +358408335449 

30min Kanavointi 

45€

45min Kanavointi

59€

60min Kanavointi

69€

Kirjallinen kanavointi

n.2-3 sivua kahden viikon sisään

70€