Pöllön viestejä Metsäntaiasta

Aistien ja nähden, mitä monikaan ei näe. Nähden ihmisten sisälle sekä kulisseihin, nähden aina totuuden. Herätellen huhuilullaan havahtumaan. Nähden tekojen todellisiin motiiveihinNähden asioita, joiden kanssa kukin kamppailee, haluten auttaa ja ohjata. Omistaen silmät, joilla näkee kaiken. Eläen hiljaa, pitämättä itsestään ääntä. Huhuillen, jos on sanottavaa, muuten oppien ja kuunnellen hiljaisuudesta. Hän ymmärtää, hänellä on syvä ymmärrys kaikkea kohtaan. Näkemään asioita erinäkökannoista ja todellisen syyn tapahtumiin. Tietoisuus nousee ymmärryksestä, viisaudesta ja yhteydestä luontoon. Hän aistii valheet ja epärehellisyyden. Hänessä on rohkeutta katsoa totuutta silmiin. 

Pöllö, täynnä elämän viisautta.

Tämä Pöllö mm. asuu Mäntymäen metsäntaissa elämän viisauksineen jakaen tietouttaan, joihin on mahdollista syventyä Mäntymäellä vierailtaessa. Ken löytää hänet?

Kaikille meillä luonnon luomalla on oma tarinamme ja päämäärämme. Oma polkumme, omine tunteinemme, tapahtumin ja kokemuksin. 

Saamme matkaamme lopulta mukaan vain kokemuksemme ja niistä syntyneen tietouden. Niihin kokemuksiin liittynein ajatuksin, teoin ja sanomisin. Näitä tulisi vaalia nyt tässä hetkessä, vahvistaen ja kasvattaen omaan kauneeteensa ja voimaansa luoden jokaisesta hetkestä hyvää. Pyrkiä nähdä edes jotain pientä ja kaunista.

                                                      - Paula

Keräämäni, niin kivet, kasvit, luonnonelementit tuovat viestiä ja tietoutta omalla tavallaan vahvistaaksesi omaa voimaamme ja ymmärrystämme luonnon viisaudesta. Monet Kivet sopivat hyvin parantajille ja hoitajille tekemään yhteistyötä, mutta myös ihan jokaiselle itseään hoitavalle. Luonto antaa ohjausta aina sen sisäiseen maailmaan, kuitenkin itse löydettäväksi se tietous ja viisaus, mitä mikäkin kantaa sisällään.  Tehdessämme työtä oman sisäisen maailman kanssa, sisäinen maailma kaikkineen alkaa avautumaan pala palata. Mihinkään sisäiseen tietouden lähteeseen, kun ei ole oikoreittiä, vaan jokainen askel vaan on itse otettava.

Metsäntaikaa aistien ja siellä liikkuen, jokaisen on lupa kuunnella itseään, mitä ja miten mikäkin viestii juuri sinulle? Mitä viestittävää milläkin on sinulle siinä hetkessä? Mahdollista on vastaanottaa myös jo vastaanotettua viestiä, joka saattaakin olla juuri sinulle tarkoitettu.

Mänty

Mänty on ollut monien metsämiesten pysähdys paikka, niin kannon, kuin rungonkin juureen. Siellä on paljon tietoutta monista eri sukupolvista, välittyen juuria myöden eteenpäin säilyttääksen kaiken tuon sisältämän tietouden elämän viisauksista ja elämän rakentamisesta, rakkauksia unohtamatta


Männynkäpy, joka toimii myös käyntikorttinani SISÄLTÄÄ TIETOA JA INFORMAATIOTA JAKAEN SITÄ AINA TARVITSEMALLASI TAVALLA. SEN OLEMUS ON RAUHOITTAVA, HOITAVA JA AKTIVOI ELÄMÄN VIISAUDEN ESIIN NOUSUA HOITAVALLA OLEMUKSELLAAN.
VOIT OTTAA KÄVYN KÄTEESI, PYÖRITELLÄ JA AISTIA...TUNTEA SEN MUOTO, KOOSTUMUS, MITEN SE LIIKKUUKAAN KÄMMENISSÄSI, MILLAISIA TUNTEMUKSIA SE HERÄTTÄÄKÄÄN?

Mäntymäki
Mäntymäki

Mäntymäellä vierailu kannattaa!