Eläimien viestejä

Kettu

Viestii kuinka hänen viekkautensa on ymmärretty toisinaan väärin. Hän viestii viekkaudellaan epäoikeudenmukaisuutta ja nagatiivisuutta parantaakseen, vahvistaakseen ja ohjatakseen hyvyyden äärelle. Käyttäen tarvittaessa keinoja, jotka eivät aina ole kaikkien mieleen. 

Ketun viisaus ja älykkyys on erityinen, muistuttaen sen kohdatessaan käyttämään sitä tarpeenmukaan hyvyyden äärelle.

Ketun ulkoinen kauneus on hämäystä sen perässä kulkeville, Havahduttuakseen siihen sisäiseen kauneeteen ennemmin tai myöhemmin, jonka tulisi ohjata elämää.


Orava

Elää ja viestii vaistojen varasta elämisestä, kantaen mukanaan aina varasuunnitelmaa. Hän on itsenäinen, olematta riippuvainen mistään tai kenestäkään. Hän havahduttaa elämän rikkauksista nauttimaan elämän rikkauksiin, piilotellen niitä maan päälle, muiden löydettäväksi. Sisältäen tietoutta korkeammalta, muillekin jaettavaksi.

Hän muistuttaa omavaraisuudesta ja tarpeettomuudesta kysellä muiden pielipiteitä vaan luottamaan itseensä, omaa syntymänsä rikkauteen. Orava viestii myös säästämisestä ja ylivarojen elämisestä.


Jänis

Muistuttaa ja vahvistaa oman intuition äänen kuuntelemisesta ja sen ohjauksesta selvitäkseen vaikeistakin tilanteista. Esimerkillään näyttäen äkkinäisten liikkeiden mahdollisuudesta intuition äänen ja sen kuuntelmisen äärellä. Jänis muistuttaa tietoisesta läsnäolosta tilanteessa kuin tilanteessa, välttääkseen tarpeettomia vastoin käymisiä, muistuttaen kuitenkin että niilläkin on oppinsa selvitymiseen elämässään paremmin.

Hän opastaa omalla esimerkillään toimimaan tarpeenmukaan vikkelästi, muuten voimia säästellen. Hän myös huomauttaa että hänen käpälä ei ole tie onneen, vaan ihan joku muu.


Tikka

Viestii päättäväisyydestä pureutua syvemmälle ja syvemmälle totuuteen. Niin väärinkin ymmärrettynä aiheuttaneena epämukavan tunteen monissa, hän viestii havahduttaakseen kohdattaviin asioihin ja teemoihin siinä hetkessä.

Tikka rohkaisee katsomaan ja kohtaamaan lopulta hyvään ja hyvyyteen, johon totuuteen katsominen aina lopulta johtaa.