Tilaus- ja toimitusehdot

Palvelut ja tavarat

Tilaus- ja toimitusehdot


PÄIVÄNSÄDE JA METSÄNTAIKA TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

Palveluntuottaja on Päivänsäde ja Metsäntaika, Kulmatie 16, 04130 Sipoo, Y-tunnus 3147531-6


YLEISTÄ

Näitä ehtoja sovelletaan Päivänsäde ja Metsäntaika hallinnoimien ja / tai omistamien tilojen vuokraukseen, tuottamiin palveluihin sekä myymiin tuotteisiin sekä määritellään Tilaajan vastuut ja velvollisuudet.

Päivänsäde ja Metsäntaian välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Päivänsäde ja Metsäntaialla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Päivänsäde ja Metsäntaika kotisivuilta.

Päivänsäde ja Metsäntaika  ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Päivänsäde ja Metsäntaian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Päivänsäde ja Metsäntaika on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.


TILAAMINEN

PALVELUN TILAAMINEN

Palvelu tilataan verkkokaupan kautta tai sähköpostilla. Tilaaja hyväksyy sopimusehdot lähettämällä tilauksen Palveluntuottajalle. Sopimus syntyy tilaushetkellä. Palveluntuottaja lähettää tilausvahvistuksen sähköpostitse.

Mahdollisista lisäpalveluista tulee sopia Palveluntuottajan kanssa erikseen ja niistä veloitetaan hinnaston mukainen erillinen maksu. Ilman yhteistä sopimusta kertyneet lisätunnit veloitetaan Tilaajan ilmoittaman tai Palveluntuottajan havaintoihin perustuvan toteutuneen käytön mukaan.

Maksullisten yleisötapahtumien tai muiden kaupallisten tilaisuuksien järjestäminen alueella on kielletty ilman Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tilaajan tulee olla vähintään 18 -vuotias.

Mikäli palvelu toteutetaan muussa kuin Tilaajan järjestämässä paikassa, tulee alueen ja/tai tilojen olla tyhjä varauksen päättyessä.


TAVARAN TILAAMINEN

Tilaaja hyväksyy tilausehdot lähettämällä tilauksen Palveluntuottajalle. Tavara tilataan verkkokaupan kautta tai sähköpostilla. Sopimus syntyy tilaushetkellä. Palveluntuottaja lähettää tilausvahvistuksen sähköpostitse.


TOIMITTAMINEN 

PALVELUN TOIMITTAMINEN

Palvelutuottaja sitoutuu toimittamaan palvelun Tilaajan kanssa syntyneen sopimuksen mukaisesti.


TAVARAN TOIMITTAMINEN

Toimitustapana on nouto ja toimituskuluja ei lisätä. Tavara ovat noudettavissa myymälästä osoitteessa Kulmatie 16, 04130 Sipoo  1 - 10 päivän kuluessa tilaamisesta.

Asiakkaan erityisvaatimusten mukaan valmistetun tavaran osalta toimitusaika sovitaan erikseen. Palveluntuottaja vahvistaa toimitusajan Tilaajalle sähköpostilla.

Mikäli toimitus viivästyy, on Palveluntuottaja velvollinen ilmoittamaan siitä Tilaajalle ja Tilaajalla on oikeus perua tilaus.

Mikäli Tilaaja ei nouda tilaamaansa tavaraa 30 päivän kuluessa toimituspäivästä, tilaus raukeaa.


HINNAT JA MAKSUEHDOT

Voimassaolevat hinnat ovat näkyvissä Palveluntuottajan verkkosivuilla ja verkkokaupassa. Tilaajalle erikseen annetussa tarjouksessa tai ulkopuolisten palveluntuottajien tai tavarantoimittajien palveluissa.

Maksutapoina ovat tilisiirto ja käteinen. Tilisiirrolla maksettaessa tulee tilaus olla kokonaisuudessaan maksettuna ennen palvelun toteuttamista tai tavaran noutamista tai palvelun vastaanottamista, ellei muuta ole kirjallisesti tai sähköpostilla sovittu.

Tilaajan erityisvaatimusten perusteella valmistettava tavara tulee olla maksettuna kokonaan ennen tavaran valmistamisen aloittamista, ellei erikseen kirjallisesti tai sähköpostilla Tilaajan ja Palveluntuottajan välillä muuta sovita.


PERUUTUSEHDOT

PALVELUILLE

Palvelun Tilaajan ja Palveluntarjoajan välille muodostuu sopimus Tilaajan lähettäessä tilauksen. Tilaajalla on oikeus perua valmista palvelupakettia koskeva sopimus 14 päivän kuluessa. 14 päivän peruuttamisaika lasketaan tilauspäivästä.

Tilaaja voi keskeyttää jo alkaneen, virheettömästi suoritetun palvelutyön ennen työn valmistumista, mutta Palveluntuottajalle  on korvattava aiheutuneet työkustannukset ja maksettava vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen vuoksi.


TAVAROILLE

Etäkaupassa kuluttaja-asiakkaalla on 14 päivän maksuton peruuttamisoikeus, joka koskee myös virheettömiä tuotteita. Peruuttamisoikeus ei kuitenkaan koske käyttetyjä tuotteita (Kuluttajansuojalaki: 6 luku, 16 §). Verkkokaupan asiakkailla on 14 päivän peruuttamisoikeus avaamattomille, kokeilemattomille tuotteille. 14 päivän peruutusaika alkaa tuotteen vastaanottamisesta. Verkkokaupassa ei ole vaihto-oikeutta. . Päivänsäde ja Metsäntaian myymälästä Pieni Puinen Putiikki ostetuilla tuotteilla ei ole vaihto - ja palautusoikeutta.

Tilaajan tulee välittömästi tilauksen vastaanottamisen jälkeen tai viimeistään 7 päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta tarkistaa tilauksen kunto ja tilatut tuotteet. Virheellinen tuote vaihdetaan uuteen vastaavaan.

Avaamattoman ja käyttämättömän tuotteen voi palauttaa Tilaajan kustannuksilla, jolloin Palveluntuottaja hyvittää tavaran hinnan Tilaajalle. Palveluntuottajan antamia palautusohjeita tulee noudattaa.

Tilaajan erityisvaatimusten mukaan valmistetulla tuotteella ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.


RAHANPALAUTUS

Rahanpalautus suoritetaan 30 arkipäivän kuluessa.


REKLAMAATIOT

Mahdolliset palveluihin liittyvät puutteet ja muut huomautukset on ilmoitettava Palveluntarjoajalle ensi tilassa.

Reklamaatiot on esitettävä Palveluntarjoajalle 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.


>