Kivien viestiä

Parkasiitin luoma keveys elämään tuo monia uusia ulottuvuuksia. 

Voimaannuttava energiani tuo viestiä monilta eri kansoilta. Värähtelyni välittää valonvoimaisuutta jokaiseen minua kädessä pitävään. 

Kosketukseni iholla luo monimuotoisia tuntemuksia kehon tarpeista ja energioiden vaihteluista tasapainottaen harmoniaan. Kehämäinen olemus ympäröi sen kantajaa vahvemmin ja vahvemmin valon rakkaudessa kulkemiseen.

Tässä kivessä on häilyviä muistikuvia menneistä, näyttäytyen tässä päivänä hoitavin värein. Käyden keskustelua edes menneiden diktatuurien ja mestareiden kanssa ja heidän kauttaan. He avaavat informaatiota ajan kanssa ihmisten tietoisuudentason mukaisesti vastaan otettavaksi. Kivi ohjaa käyttämään heikoissa ja epäselvissä hetkissä vahvistaen omaa voimaa ja ymmärrystä aidosta viisaudesta. 

Siinä syttyvä lämpö hoitaa sairastunatta sydäntä tehden työtään monissa eri sukupolvissa. Rikkoen vanhoja vääristyneitä uskomuksia, nostaen pintaan aidot kohdattavat ja tarpeenmukaisen informaation esiin nostettavaksi ja kohdattavaksi. 

Kivi on Tansanian aavikon laitumien kallioiden koloista, joissa elää tietoutta ja viisautta elämien eri ajankohdista. Siellä on viehätys erilaisiin luonnon elementteihin savesta viheriöön, vaikuttaen tapahtumien toteutumiseen aidosti luonnon tietoutta omaksuen. Kiven merkitys vahvistuu ajan saatossa päästessämme syvällisempään kosketukseen luonnon elementtien kanssa, tehden työtä myös itsenne kanssa. Viisauden vääristymät korjaantuu ja tulee vahvemmin jaettavaksi ihmiskunnalle. Kenenkään tarvitsematta kantaa vastuuta toistemme hyvinvoinnista, vaan jokainen voi luottaa luonnon parantamiseen asioita järjestäen tarpeenmukaisesti.