Energiatyöskentelyäni

17.04.2023

Kaikki on energiaa, joka hetki luomme / välitämme energiaa, mutta mitä, miten ja mistä lähtöisin? 

Näiden äärelle olen pysähtynyt omalla matkallani, opiskellut, harjoitellut oman kokeman kautta ja pyytänyt itselleni ohjausta ja sitä saanutkin. 

Ohjaus kävikin lähteä avaamaan jossain määrin energialla tapaani toimia, hoitamistani, oman kokeman, tiedon ja kanavoidun informaation kautta. Kirjoittamani perustuu oppiini ja kokemaani, kuin vastaanottamaani kanavoituun tietouteen mitä ja miten sitä itselleni on tuotu kuin kauttani avattu.  Eli omaa sydäntäsi kuunnellen tekstiä lukien.

Olen kuullut sanottavan, että kun siinä energiahoitamisessa ei tapahdu mitään. Ymmärrän hyvin kyseenalaistamisen, etenkin ilman kosketusta hoitaessa. Se ihmismielemme kun on niin tottunut siihen niin käsin kosketeltavaa, silmin nähtävään, konkretiaan, olla toiminnan äärellä nähdäkseen syntyvän jotain ns. mielellemme todellista. Kuin koko ajan tulisi tapahtua/syntyä jotain.

Mutta, Mitä jos silmät ei näe, mutta sydän sen ymmärtää, niin kuin Juha Tapio laulaa..

Tehdäänhän energioista jatkuvasti tutkimuksia todisteita löytyen ja miten paljon tapahtuukaan siellä energiatasolla koko ajan. Oma ohjaukseni ei ole ollut kuitenkaan ainakaan toistaiseksi lähteä etsimään tai jakamaan tutkittua tietoutta, vaan vastaan ottaa ymmärrystä ja tietoutta intuitiivisesti, kanavoidusti ja aina siinä määrin kun minkäkin on ollut tarkoituksenmukaista aueta. Tukea muitakin kokeman kautta, antaen energian tehdä työtään omalla painollaan ja vahvistaa luottamustakin. Luotan että tarvitsema tieto/ymmärrys tieto tuodaan eteeni aina tarpeen mukaan tarvitsemassani muodossa, ohjauksen ohjaten tutkitun tiedon äärelle, jos näin on ja niin ainakin tähän mennessä on tapahtunut.

Itselleni tuotiinkin joskus kanavoidusti energian välittämiseen kuin kanavointiin vertauskuva, tukien siihen luottamista. 

Verrataen puhelun ottamiseen toiseen ihmiseen maailman toisella puolella. Kuinka kuulemme tuon toisen lähettämän viestin ja kuinka sähkö, energia liikkuu välillämme. Energialla hoitamisessa välittymisen olematta sen kummempaa vai juurikin yhtä kummallista,? 😉   

Mitä enemmän yritän energiamaailmaa mielelläni ymmärtää, nousee hämmennys. Toisaalta energioista on tullut niin luonnollinen osa elämää, että sen kyseenalaistaminenkin hämmentää. Olenkin todennut että parempi olla mielellä miettimättä ja luottaa intuition välittämään viestiin :) 

Opiskellessa energiahoitajaksi ja työskennellen intuition ja kanavoinnin äärellä, Energiatyöskentely on vahvistunut elämäni työksi/ sydämeni kutsumukseksi. 

Taustalla on vuosien takaista työskentelyä, harjoittelua, omaan itseen kääntymistä ja kanavoitua ohjauksen vastaanottamista niin omassa elämässä kuin energiatyön äärelle.

Ohjaukseni on tosiaan ohjannut työskentelyyn ennen kaikkea arjessani, oman itseni kanssa, tunnistamaan energioitani, mistä mikäkin kumpuaa. Jatkuvaa työskentelyä oman persoonani kanssa. Kyseenalaistamista, vapautuakseni mielen luomista tarinoista kulkeakseni tietoisemmin intuitioni ohjauksessa. Energiantyöskentelyni saaden kehittyä ja vahvistua niin maailman kuin itseni muuttuessa. 


Mainitsinkin jo että kaikki on energiaa ja kaikessa toiminnassa on energiaa. 

Myös kädentyöni on osa energiatyötäni ja välitän hoitavaa energiaa myös jokaiseen luomukseeni. Kaikkea en itsekään aina tiedosta vaan toimin ja toteutan luomista ohjausta kuunnellen, asioita aukeaa sitten jälkeen päin ja hyvä varmasti niin, ettei se ego pääse vaikuttamaan energioissa eikä lopputulemassa. Luon hoitavia luomuksiani myös tilauksista henkilökohtaisesti, jolloin kanavoin ohjaustani kuullen tarvitsemaa energiaa, joka voi olla sanatonta, tehden työtään taustalla tai jotain tarpeenmukaista kanavoitua viestiä/voimasanoja. Lahjaksi annettuna vahvistan lahjan antajan teemaa ja toki hyppysellinen sitä sanatonta energiaa, jota kauttani tuodaan ..ohjausta kuunnellen. :)

Puhtaudesta puhuessani myös siivous- puhdistuspalveluni on osana energiatyötäni. Energialuennan avulla tilojen energioita on luettavissa, hoidettavissa ja puhdistettavissa, vaikuttaen luodaksemme kodin harmoniaa monellakin tasolla. Niistä ja palvelustani on luettavissa lisää kotisivuillani Kodin harmonia- tilan energiahoitoa

Perussiivoukseni perustuu kuitenkin asiakkaan siivouksen tarpeeseen energioita ainakaan tietoisesti lukematta. Jos jotain luonnollisesti nousee niin toki tuon sen esiin, mutta toteutukoon ne pääasiassa siellä tiedostamattomallani tasolla jos niin on tarkoitettu. 

Energioiden luennan tarpeen ilman tilausta tai ohjausta koen kumpuavan juurikin sieltä egon tasolta, joka mielestäni ei ole oikein, eikä puhdasta toimintaa. Tästä teemasta nouseekin kirjoitettavaksi näkemykseni kuinka...


Sen oman sydämen/ intuition ohjauksessa eläminen voi ja mielestäni saisikin vahvistua osaksemme jokaisen meidän arkeamme, ihmiselämäämme. 

Koen jo oman kokemani myötä, kuinka luottaen omaa intuitiomme, luotamme myös aistimiimme energioihimme, luottaen siten myös vahvemmin omaan itseemme. 

Luottamalla itseemme, luotamme uudella lailla myös elämään ja niin elämä, kuin moni asia saa aivan uudenlaisia merkityksiä. Elämän symboliikka avautuu ja monet hyvin arkisetkin asiat saavat moninaisia merkityksiä. Pienistä ja yksinkertaisista asioista voi syntyä kuin suurempiakin seikkailuja, elämän ilon luojia.

Oma uskomukseni on että myös maailma ja ihmisyys muuttuu aina vaan paremmaksi mitä enemmän aistimme energioita ja luotamme aistimaamme. 

Kaiken elämässämme tulee mielestäni lähteä kuitenkin lopulta omasta itsestämme. Sen vuoksi koen myös tarpeelliseksi myös jokaisen energiahoitooni/ tai kanavointiini tulevan kutsumuksen lähtevän/syntyvän omasta itsestään. 

Kuunnella sitä omaa sydäntään, olenko minä se, jolla on jotain välitettävänä sinulle, hoitavaa energiaa, viestiä, ohjausta, sitä tarvitsemaasi, jota juuri sinä siinä hetkessä tarvitset. 

Omaa ohjausta, sydämen äänen kuuntelua tukien en myy lahjakortteja hoitoihini, vaan tilauksen tulee tulla jokaiselta itseltään. Toivon ja haluan ohjatakin että jokainen kuuntelee omaa sydäntään. Vapautuen ympäristön vaikituksista ja kuulemasta. Sen vuoksi en myöskään jaa palautteita. Jokainen meistä kokee asioita, kanavointeja, energiaa, elämää itsessään omalla tavallaan, vahvistukoon sen myötä oman sydämen äänen kuuleminen vapuatuen suosituksista tai vähemmän suosituksista. Mikä on toisen parhaaksi ei välttämättä ole sinulle juuri siinä hetkessä ja toisin päin.

Yksilö ohjaukkseni ja työpajani tukevat avautumaan omalle intuitiolle, kuin vastaanottamaan ohjausta ja opastusta oman intuition tukemana. Ohjausta voidaan ottaa yksilöohjauksessa monin tavoin, aina seuraavaan askeleeseen tai sukeltaa oman ohjauksen äärelle aina syvällisemmin, tutkimusmatkalle omaa intuitiotamme/ sydäntämme kuunnellen.

Voisiko toisiaan olla että yhteys omaan sydämeen, itseemme, avaa yhteyttä kaikkeen meitä ympäröivään. Yhdistäen meitä toisiimme, kaikessa luonnollisuudessa, joka on niin helposti kadotettavissa tässä elämää suorittavassa maailmassa.

Opetellaan, kuunnellaan ja annetaan sydämemme puhua, huomenna ymmärryksemme voi olla taas vähän enemmän.RakkauVella: Paula