Suullinen kanavointi 45 min

Kanavointi viestii tarpeenmukaista informatiota siinä hetkessä, esiin nostamiin teemoihin tai mitä siinä hetkessä sinulle halutaan tuoda. 


60,00 €