Suullinen kanavointi 60min

Kanavointi viestii tarpeenmukaista informatiota siinä hetkessä, esiin nostamiin teemoihin tai mitä siinä hetkessä sinulle halutaan tuoda. 

70,00 €