Peikon Pirtti koostuu kahdesta n.14a tilasta, joiden välissä on aulatila. Tilaan mahtuu n.20 hlöä. Tilat on lämmittämättömät ja vanhoilliset, kuin astuisit 100 vuotta taaksepäin.  Sisään peikonpirttiin rohkeimmat voivat astua rohkeuden portaita pitkin tai vaihtoehtoisesti nöyryyden ovesta, josta myös aina poistutaan. Tila on oiva isommallakin porukalle tai vaikka palaverin pitämiseen. Kalusto tiloissa on irrallaan, joka mahdollistaa luomaan järjestystä aina tarpeiden/ toiveiden mukaan. 

Peikon pirttiin saapuessa on lupa vapauttaa itsestään, pelkoja, epävarmuuksia ja jännityksiä ja jättää ne sinne metsänpeikkojen hoidettavaksi. Istahtaa hetkeksi alas ja vaikka kirjoittaa pelko liitutaululle ja pyyhkiä pois, jättäen kuitenkin jälkensä halusta luopua kirjoittamastaan. Lähtiessään nöyryyden ovesta kilauttaa kelloa, niin metsänpeikot tietävät ruveta töihin. Peikon pirtissä voi istua myös rauhassa ja todeta ettei siellä pelättävää ehkä ollutkaan, kaiken olleen hyvin juuri nyt.


Peikon Pirtin tarina

Odotutti oman aikansa syntymistään, esiin nousemistaan, kasvamista omaan voimaan ja rohkeuteen. 

Ylittäen itsensä, niin omat, kuin muidenkin uskomukset, mielipiteet ja näkemykset monistakin eri asioista. Ehkä hieman uhmatenkin ylittääkseen tuon, ympäristöstä heijastuvan pelon, joka estää helposti rakentumasta täyteen potentiaaliin.

Alkujaan varovasti rakentuen. Lopulta rohkaistuen ja rohkaisten muitakin toteuttamaan rakentumistaan ohjaustaan kuunnellen, uskoen ja luottaen itseensä ja omaan kasvuun. Kasvattaen rohkeutta ja luottamusta siten muissakin lähistöllä olevissa. 

Ja niin pikkuhiljaa vahvistuen, kasvaen kerros kerrokselta kasautuen ja rakentuen. Hetkittäin pysähtyen ja rakentuen kauempana, näkymättömissä, säilyttääkseen siten kehittymisen mahdollisuutta kuin rauhaa, ympäristössäkin, niin peloilta kuin turhilta älämölyiltä.

Pikkuhiljaa synnyttäen vahvistuvaa ja itsevarmaa rakentumista pala palalta Mäntymäen pihapiiriin. Kerros kerrokselta, antaen tilaa ja aikaa itse kullekin, niin kuuntelulle, kuin tarpeenmukaisille peikkojen kohtaamisille, mitä kenelläkin oli kohdattavana missäkin hetkessä.


Kasvaen kaikessa rauhassa rohkeuteen pala palalta, mitä tukevampana runkona kannattelemaan toinen toistaan. Kasvaen merkitykseensä ja tarkoituksenmukaisuuteensa, antamaan turvaa elämän heittelyissä sitä tarvitseville. Rakentuen omalla ajallaan, omalla tavallaan, rohkaistuen muitakin kohtaamaan ja vapauttamaan pelkojaansa.  Siten kasvattaen turvaa ja luottamusta sisälleen, jakaakseen ja rohkaisten kohdatakseen muitakin siellä vierailevia.

Rakentuen lopulta toisen rinnalla ja rinnalle, samankaltaisen, jonka kanssa on saanut kasvaa, rakentua ja oppia, mitä tärkeimpiä elämän taitoja ja tunteiden kohtaamisia ihmisyydestä, kuin paljosta muustakin.

Vahvistuen myös turhista peloista, uskoen ja luottaen itseensä ja omaan tärkeyteensä. Saaden sidetöinnin tuolle turvalle ja luottamukselle yhteistyötä vaalien.

Ja aivan oikeaan aikaan nousten korkeuksiin, nähdäkseen myös minkä työn itsensä kanssa onkaan tehnyt. Voittanut monia pelkojaan, asettuakseen omaan voimaansa, vastaanottaen siten myös oman paikkansa Mäntymäen pihapiirissä.

Joka hetki tukien tasapainoa kaiken kokeman, niin tämän hetken, kuin tulevan kanssa. 

Nyt elämää ihastellen Mäntymäellä, rohkaisten jokaista halukasta kohtaamaan omia peikkoja, jotka eivät ehkä olekaan niin pelottavia, rohkaisten myös niistä luopumista.

Ohjaten nousemaan peikonpirttiin rohkeuden portain, kohdata siellä itsensä rohkeudella ja vahvistuen nöyränä poistumiseen. Hyväksyen ja ymmärtäen jonain päivänä paremmin kaikkien peikkojen tarpeenmukaisuuden. Luottaen vahvemmin oman voiman kantavuuteen kuin myös kaikkeen tulevaan.

Astuessasi Rohkeuden portaille:

Tulet kohtaamaan:

 • Elämän kaltevuutta
 • Epävarmuutta
 • Itsesi haastamista
 • Tekemään valinnan vaihtoehdoista
 • tuettomuutta ja ehkä epävarmuutta
 • Luottamusta itseesi
 • Luottamusta toisen tukemaan

Tarvitaan:

 • Tukemista
 • Avun antoa
 • Huomaavaisuutta
 • Rohkaisua
 • Tarvittaessa lähestymistä ja kohtaamista toisesta suunnasta

Miksi?

 • Portaat ovat emännän tekeleet
 • Kaltevat ,astu siis varoen
 • Askelma normaalia lyhyempi
 • Portaissa ei ole käsitukea