Peikon Pirtti

Odotutti oman aikansa syntymistään, esiin nousemistaan, kasvamista omaan voimaan ja rohkeuteen. 

Ylittäen itsensä, niin omat, kuin muidenkin uskomukset, mielipiteet ja näkemykset monistakin eri asioista. Ehkä hieman uhmatenkin ylittääkseen tuon, ympäristöstä heijastuvan pelon, joka estää helposti toimimasta täydestä potentiaalista.

Alkujaan varovasti rakentuen. Lopulta rohkaistuen ja rohkaisten muitakin toteuttamaan omaa ohjaustaan, uskoa ja luottaa itseensä ja  omaan kasvuun. Kasvattaen siten sitä muissakin. 

Ja niin vahvistaen kasvuaan kerros kerrokselta kasautuen ja vahvistuen. Tehden hetkittäin matkaa kauemmas, säilyttääkseen siten tyyneyttä ympäristössäkin, niin peloilta kuin turhilta älämölyiltä.

Synnyttäen vahvistuvaa luottamustaan ja itsevarmuuttaan pala palalta Mäntymäen pihapiiriin.

Pikkuhiljaa rakentuen, kerros kerrokselta.

Kasvaen kaikessa rauhassa rohkeuteen, mitä tukevampana runkona kannattelemaan toinen toistaan. Kasvaen, antaen turvaa elämän heittelyissä sitä tarvitseville. Rakentuen omalla tavallaan, rohkaisten muitakin kohtaamaan ja vapauttamaan pelkojaansa.  Siten myös luoden turvaa ja luottamusta sisällään, kaikkea tätä koko ajan vahvistaen, kaikissa siellä vierailevissa..

Rakentuen toisen rinnalla ja rinnalle, samankaltaisen, jonka läsnä on saanut kasvaa ja oppia, mitä tärkeimpiä elämän taitoja ja tunteiden kohtaamisia ihmisyydestä, kuin paljosta muustakin.

Vahvistua turhista peloista, uskoen ja luottaen itseensä ja omaan tärkeyteensä. Saaden sidetöinnin tuolle turvalle ja luottamukselle yhteistyötä vaalien.

Pikku hiljaa kasvaen, nousten korkeuksiin, nähdäkseen myös minkä työn itsensä kanssa onkaan tehnyt. Voittanut monia pelkojaan, asettuakseen omaan voimaansa, vastaanottaen siten myös oman paikkansa Mäntymäen pihapiirissä.

Joka hetki tukevammin tasapainossa kaiken kokeman, niin tämän hetken, kuin tulevan kanssa. 

Nyt elämää ihastellen Mäntymäellä, rohkaisten jokaista halukasta kohtaamaan omia peikkoja, jotka eivät ehkä olekaan niin pelottavia. 

Nousten peikonpirttiin rohkeuden portain, kohdata siellä itsensä rohkeudella ja vahvistuen nöyränä poistumiseen. Hyväksyen ja ymmärtäen paremmin kaikkien peikkojen tarpeenmukaisuuden. Luottaen nyt kuitenkin vahvemmin oman voiman kantavuuteen kuin myös kaikkeen tulevaan.

Rohkeuden portaat

Astuessasi portaille:

Tulet kohtaamaan:

 • Elämän kaltevuutta
 • Epävarmuutta
 • Itsesi haastamista
 • Tekemään valinnan vaihtoehdoista
 • tuettomuutta ja ehkä epävarmuutta
 • Luottamusta itseesi
 • Luottamusta toisen tukemaan

Tarvitaan:

 • Tarpeenmukaan toisten tukemista
 • Avun antoa
 • Huomaavaisuutta
 • Rohkaisua
 • Tarvittaessa ohjausta lähestyä teemaa toisesta suunnasta

Miksi?

 • Portaat ovat emännän tekeleet
 • Kaltevat moneen eri suuntiin ,astu siis varoen
 • Askelma normaalia lyhyempi
 • Portaissa ei ole käsitukea