Rakkaus

7 Kirjainta,

jonka merkitys on suuri.

Sen laajuus on paljon enemmän, kuin pystymme ymmärtämään.
Rakkaus on sanatonta viestintää maailmankaikkeudesta ihmisten sydämiin.

Rakkaus on rajoja ja rajattomuutta. 

Rakkaus on keveyttä eteenpäin menemisessä.

Kevät on rakkautta parhaimmillaan, lintujen laulua ja pesimistä sekä uusiutumista uuteen ajanjaksoon. Rakkaus on laulua monin eri kielin, kehon kielin kommunikointia.

Rakkaus on kauneuden vastakohta, rakkaus korjaa kauneuden vääristymät ja niistä nousevat mielipiteet.

Rakkaus on kauneutta itsessään kaikin eri tavoin ja muodoin, vertailematta ja vaikuttamatta kenenkään olemiseen.


Rakkaus antaa rauhaa itsensä äärelle pysähtyessä ja ohjaa oikeiden valintojen äärille.

Se kestää kaiken niin myrskyt, kuin kaiken muun. Se voi hetkellisesti kaikota, mutta ei katoa. Se on aina ja kaikkialla. Sitä on äärettömästi ja loputtomuus on kuin rakkaus.
Rakkaus luo mahdollisuuksia ja kasvattaa rohkeutta vastoinkäymisten edessä. Se kestää kaiken sanoman ja kuuleman, silti rakastaen, sitäkin voimakkaammin.
Se on näkemys monista eri suunnista, antaen jokaiselle mahdollisuuden vastaanottaa ja antaa sitä itseään, kukin tavallaan. 

Antaen vaikuttaa asioiden äärillä, kun omat voimat heikkenevät ja estävät etenemistä. Rakkaus kannattelee siinä missä kukin mitäkin tarvitsee.

Rakkaus ei kersku, ei epäile, ei halveksi. Rakkaus on. Se on ikuista.

 Rakkaus on energiaa, joka ei koskaan katoa maanpäältä. Rakkaus on niissäkin hetkissä, kun tuntuu että mikään ei osu kohdille.
Rakkaus on väistymätön voima, joka antaa ja ottaa vastustelematta. Sen taakse ei voi piiloutua. Se on aina siinä. Se on kaikessa, kurjuudenkin keskellä oppeineen vahvistaen voimaasi selviytyäksesi.
Se ei anna suoria vastauksia, kuitenkin ohjaten lempeydellä.
Rakkaus elää kaikkialla, ihan perimmäisissäkin kolkoissa, jossa ei uskoisi olevan elämää.


Voit sulkea silmäsi ja levähtää hetken. Ottaa avoimesti vastaan kaikki se rakkaus, jota sinulle tuodaan juuri nyt, vahvistaen rakkautta itseäsi kohtaan.
Terveisin: Rakkauden voima