Työpajoja

tukien avautumistasi ja ohjauksen kuuntelua

Pysähtymistä, rakkautta, maailmankaikkeutta, omia rajoja, aikaa, luottamusta, Luovuutta, hyväksymistä ja paljon muita tarpeen mukaisia teemoja astuakseen intuitiiviseen elämään, oman henkisyyden äärelle.

Toimintani perustuu paljolti itsenäiseen työskentelyyn, oman kokeman kautta oppimiseen.

Ydin on tukea eteen päin omaa intuition kuuntelua tukien, tarpeenmukaan eteenpäin tukevin kysymyksin tukien pysähtymistä ja luottamusta oman ohjauksen äärelle.

Avautumaan omalle intuition ohjaukselle ja havahtumaan miten intuitio voikaan viestiä ja sitä kuunnellen synnyttää aina jotain ainutlaatuista. Kaiken kokeman ja siinä syntyneen saaden kuljettaen sinua pikkuhiljaa tarpeenmukaisen tietouden äärelle, elämässäsi eteenpäin.

Avautumaan laajempaan katselmukseen intuition viestinnällä ja elämän symboliikalla.

Intuitiolla- työpajoja

Sukellamme elämän synnyttämiin ja tallentamiin kuviin ja sanoihin, sukeltaen syvemmälle ja syvemmälle kysymyksin, ohjausta kuunnellen. Antaen intuition avautua ja laajentaa ymmärrystämme rajoittuneesta mielemme luomista olettamuksista. Antaen intuitiomme viestiä mitä tarvitsemme juuri nyt minkäkin teeman äärellä. 

Työpajat sisällään askartelua ja oman materiaalin luomista.

Tutkimusmatkalle intuitiolla

1. Taival 29.6, 3.7

2. Taival 6.7

3 Taival 25.7, 3.8

Työpaja x 3 taival, jossa sukelletaan intuitiiviseen maailmaan askel askeleelta.

Persoonamme pääsee työskentelemään aistiemme, oman intuition ja mielen ohjauksen kanssa, tunnistamaan niiden eroavaisuutta ja vastaanottamaan ohjausta intuitiolta. Pysähdytään sydämemme äärelle.

Pysähtelemme eri teemojen äärelle vastaanottaen ohjausta elämänpolun askeleihin, kohti intuitiivista/merkityksellistä elämää. 

Jokaisen saaden kuunnella, ottaa ohjausta ja vahvistaa luottamusta oman intuition kuunteluun, oman sydämen äärelle.

Toiminta perustuu itsenäiseen työskentelyyn, kuljettaen havahtumisiin elämäntallentamin, kuvin, jotka pitävät sisällään tietoutta, jota ei silmin aina niin ole nähtävissä, elämän symboliikkaan. Askeleiden kuljettaen sinua pikkuhiljaa tarpeenmukaisen tietouden äärelle, 

Kurssi tukee 

  • avautumaan omalle intuition ohjaukselle
  • havahtumaan intuition viestintään juuri sinulle arkisiinkin asioihin
  • Ohjauksen saamista omalle polullesi
  • Ymmärrystä ja tukea persoonatasolle

3h/ 69€/ hlö

6h/ 99€/hlö

Oman sydämentyön äärellä

On sinulle, joka etsit/tai työskentelet sydämen työsi äärellä ja kaipaat ehkä tukea ja ohjausta. 

Ohjausta ehkä seuraavaan askeleeseen, Ohjausta syventääksesi omaa kutsumustasi tai vaan tukea omaan sydämestäsi luomiseen tai ihan vain päästä nauttimaan luomisen ilosta.

Otetaan ohjausta yhdessä tähän hetkeen tarvitsemaasi ja annetaan ohjauksen synnyttää aina jotain ainutlaatuista luomisenkin ilolla.

Sisältää ohjattua pysähtymistä, ohjauksen ottamista, luomista, sekä ajatusten ja tuntemusten vaihtoa.

2h/ 49€ / hlö

4h/ 69€/hlö


Luovuuden ilolla >


Elämän polun kartta

Luodaan elämämme polulle karttaa, onko tarve sitten seuraavalle puolelle vuodelle vai hieman pidemmälle. 

Vapautetaan hetken mielemme ohjaus ja vastaanotetaan unelmia elämämme polulle intuitiomme viestimänä. Mielemme saa vapautua ohjaksista ja intuition puhutella.

Intuition viestintää tukee ohjauksessani kuin kanssani kulkeva materiaali, joka tukee niin unelmien kuin viestien vastaanottamista, joita jokainen saa luoda haluamallaan tavallaan, omaa luovuuttaan käyttäen. 

59€/3h/hlö

Työpajoista ilmoittelen aina facebookin. Kiinnostuessasi ja omaa sydäntäsi kuunnellen minuun vain yhteydessä.

Mukana on hyvä olla vihko ja kynä, johon voi kirjata esiin nousseita asioita. Tarvitsemastasi ilmoitan aina työpajan ilmoituksessa.

 Ohjaan kuitenkin kuuntelemaan tuleeko mukanasi jotain, mitä intuitiosi haluaa tuoda mukanasi tunnusteltavaksi. Sillä kun voi olla suuri merkitys polullesi.