Sukella sisäiseen maailmaan

Kurssit

Kodin harmoniaan

Kursseilla et tarvitse aikaisempaa osaamista vaan jokainen saa oppia itseään kuunnellen. Jos intuitiivinen maailma on kuitenkin vielä kovin uutta, suosittelen aloittamaan sydämen äärelle-kurssista. Jokainen kulkee kuitenkin omalla polullaan yhteisenergioiden tukemana saaden aina tarpeenmukaan henkilökohtaisempaan ohjausta. Jokaisen on lupa olla oman sydämen äärellä ja toimia sieltä käsin, omassa voimassaan. Asettua luomaan, johon oma intuitio ohjaa. Ottaa tarvitsemansa tilan itseään kuunnellen. Kursseilla saat työkaluja omaan hyvinvointiin kuljettaen niitä mukanasi kaikkialla, luodaksesi kodinharmoniaa. 

Kursseja on varattavissa myös olemisen T-aikaan vierailuihin omalla porukalle ja teemoja voidaan yhdistellä tarpeenne mukaan. Olethan niistä erikseen yhteydessä niin suunnitellaan teidän tarpeiden mukainen paketti.

Kurssit työpajoineen on numeroitu sisäiseen maailmaan sukeltavalle, suositus järjestyksessä. Voimme myös yhdessä tunnustella yhteydenoton yhteydessä mikä olisi sinulla sopivin kurssi aloittaa kertomalla hieman itsestäsi.

Sukella sisäiseen maailmaan - kodin harmoniaan- Hyvinvoiden luonnosta

Sydämen äärelle .1

Kurssilla pääset sukeltamaan oman intuitiosi äärelle, sekä vahvistamaan sen opastusta liikkuessasi luonnossa omaa hyvinvointia vahvistaen. 

Pysähtyminen, kiireettömyys on osa päivää ja niiden tukema oman sydämen äänen kuuntelun on lupa vahvistua.

Pääset aistimaan miten sydämesi ohjaa sinua luonnossa? Miten ottamaan kontaktia mihinkin? Yhdistämään aistejasi oman sydämesi äänen kanssa. 

Käsittelemme intuitiota liikumisen, aistimisen ns. tekemisen/harjoittelun avulla. 

>Jokaisen saaden tilaa tehdä omia oivalluksia oman kehon, mielen ja intuition kautta ja siten avautua vahvemmin sen ohjaukseen. Sukeltaa omaan sisäiseen maailmaan omalla tahdillaan.

Hyödymme luontoa sen aistimiseen ja luonnonelementtejä, mahdollistaen monimuotoisesti intuition ohjauksen kuuntelua, mitä ja miten se kenellekin haluaa viestiä, myös luomisen äärelle.

Luominen ja luomisen symboliikan on lupa avautua uudella tavalla.Kurssilla sukelletaan intuitioon ja intuitiivisessa ohjauksessa elämiseen. Mikä se on? Miten se toimii arjessamme? mitä voimme tehdä tunnistaaksemme sen selkemmin? Ohjaako mieli vai intuitio?

Luomisen osuus perustuu intuitiivista ohjausta kuunnellen tarvitsematta tietämättä lopputulemaa. Keräämmekö intuitiivisesti tarvikkeita luonnosta, joista lähdemme luomaan jotain, vai jotain muuta? infoan luomisen osuudesta aina kurssi kirjeen mukana. 

Luominen ja luomisen symboliikan on lupa avautua uudella tavalla. 

Kurssi vahvistaa tunnistamaan omaa intuitiota selkeämmin. Miten se viestii, ja antaen työkaluja ottamaan sen tietoisemmin käyttöön arkeesi. Intuition vahvistaminen luo kevyttä ja selkeyttä itsessäsi kaikkialla.

Kurssi sopii: hyvin sisäiseen maailmaan sukeltavalle. Kurssi antaa myös sisäisessä maailmassa jo liikkuvalle aina uusia näkökulmia ja avaa vahvemmin tietoisuutta uudessa ympärissä, uusin vaihtuvien aistittavien teemojen äärillä.

Kanavoimisen äärelle 2.

Kurssi perustuu käytännän harjoitteluun ja kanavoimisen osaamisen kehittämiseen. Ympäristö/ luonto elementteineen toimii viestin välittäjänä tukien ja välittäen kanavoitua ohjausta ja opastusta. Mitä ja miten luonto sinulle viestii?

Luonnon on lupa avautua syvällisemmin ja viestiä tarvitsemaansi viestiä juuri siinä hetkessä. Vahvistaa viestinnällään kehitystäsi kuin myös ohjata ja opastaa. Myös oman intuition kuulemisen on lupa vahvistua kurssilla. 

 Kanavoimme luonnonelementtejä, kiviä, puita, ohikiitäviä lintuja, perhosia jne. Kaikella kun on tarinansa, tehtävänsä ja viestinsä.

Vastaanotamme kanavoitua ohjausta itsellemme kuin myös vastaanottaen sen hoitavaa viestiä. Vastaanottaen aina tarpeenmukaista viestiä siihen hetkeen.

Kanavoimme toisille kuin myös harjoitellen ottamaan opastusta itsellemme.

Luomisen osuus voi olla kanavoimista monin tavoin, Maalaten, piirtäen, luoden luonnosta. Infoan luomisen osuudesta tarkemmin aina tervetuloa-kirjeen mukana,

Kurssi sopii:  sisäiseen maailmaan jollain tavoin  sukeltaneille.

Jos epäröit niin olethan yhteydessä niin tunnustellaan yhdessä kurssille osallistumista.


Energioiden äärelle.3

Kurssilla tutustutaan energioihin, niiden aistimiseen ja niiden luentaa. Luonnollinen energioiden aistiminen tuo selkeyttä elämään ja ymmärrystä omiin tunteisiin ja reagointeihin ja yhteyttä luontoon. Mitä energia on? Miten se vaikuttaa? Miten sitä voi tunnistaa?

Harjoittelemme energioiden aistimista Mäntymäen pihapiirissä luonnonluoman avulla.  Pääset harjoittelemaan energianlukua luonnosta, saaden työkaluja hyvinvointia vahvistaen luonnon energiolla kuin energialla hoitamisen osaamiseenkin.

Luomisen osuus perustuu energioiden välittämiseen ja uudistamiseen aina jollain tapaa. Tuo mukanasi jotain, minkä energioita päästään yhteisenergioissa aistimaan ja luomaan uusiin energioihin ihan kongretiassakin. Infoan luomisen osuudesta tarkemmin aina kurssikirjeen mukana, jos on tarkemmin jotain teemaa, esim. lemmikkisi, kodin energiat.

Energioiden tunnistaminen vahvistaa ymmärrystä uusin tavoin, asioista, tapahtumista yms. Ymmärrys energioden vaikutuksista ja niiden luomisesta mahdollistaa hyvinvointia havahtuen omien energioiden synnyttämiseen. Ymmärrys mahdollistaa luomaan elämästäsi parempaa ja mahdollistaa kiitollisuutta ja voimaan paremmin, vaikuttaen siten kaikkeen ympärilläsi.

Kurssi sopii :sisäiseen maailmaan sukeltaneella, ollen tietoinen omasta intuitiosta jollain tasolla.

Jos epäröit, niin olethan yhteydessä niin tunnustellaan yhdessä.     Kursseilla/ yksilöohjauksessa mahdollisi / vaihtuvia teemoja ja niihin sukeltamista.

Kodin harmoniaan

Syvennytään energioihin kodissasi ja niiden kartoittamiseen ja siivomiseen. Miten energiat vaikuttavat siisteyteen, olotiloihin ja miten niiden kanssa voimme työskennellä. Käsittelemme niin energioita kuin intuitioitakin kuunnellen. Miten voit siivota tietoisemmin ja siivouksella vaikuttaa syvällisemmin vahvistaen kodin harmoniaa. Miten järjestys voi vaikuttaa kotonasi ja tavarat?

Tutustumme luonnon parantaviin vaikutuksiin ja miten luontoa voit tuoda lähemmäksi kotiasi ja millaisin vaikutuksin ja mitä kotisi tarvitsee.

Luomisen osuus voi vaihdella kurssipäivästä riippuen, Ilmoitan kurssi-kirjeessä mitä tarvitset mukaasi, ehkä valokuvan jostain tilasta kodissasi, pohjapiirroksen tms.

Kurssi sopii: Sisäiseen maailmaan sukeltaneella, intuition ja energiamaailma on hyväksi olla jollain tasolla jo tuttua.

Kesto 4h

Hinta 120€

Lemmikkisi äärelle

Syvennytään tietoisemmin omaan intuitioon, lemmikkisi energioihin ja sen kanssa kommunikointiin. 

Tarvitset kurssille mukaan kuvan lemmikistäsi, jota lähdemme yhteisenergiossa lukemaan ja vastaanottamaan kanavointia intuitiivisessa ohjauksessa ja välittämään energiaa. Sopii

Yksilöohjauksessa voimme tavata lemmikkisi kanssa ja  kommunikoida yhteisesti siinä hetkessä.

Kurssi sopii intuitioon ja energioihin sukeltaneelle, jota voimme myös yhdessä tunnustella.

Kesto 4h

Luonnon äärelle

Syvennytään tietoisemmin luontoon omaa intuitiota ja kehomme tarpeita kuunnellen. Aistien ja tunnustellen mitä kehomme viestii ja mitä tarvitsee.

Vastaanotamme kanavoitua ohjeistusta keholtamme kuin luonnon elementeiltä. Tutustutaan intuitiivisessa ohjauksessa villiyrtteihin ja niiden välittämä energia, viestintä,  Opetellaan tunnistamaan omia tarpeita selkeämmin ja kuuntelemaan mitä kehomme tarvitsee voidaakseen paremmin kuunnellen intuitiomme ja aistien energioita.

Ehkä jotain puhdistavaa ja hoitavaa löytyy kotiisi Mäntymäen hoitavasta metsäntaista. 

Kursseille tarvitset mukaasi: 

  • Omat eväät, juomapullon
  • Tarpeenmukaan jotain kotoasi, josta ilmoitan kurssikirjeen yhteydessä  
  • Säänmukaisen varustuksen
  • Muistiinpanovälineet

Paikanpäällä/ sisältyen hintaan:

  • Jääkaappi eväillesi
  • Tarvikkeet luomiseen
  • Kahvia/teetä
  • 6h kursseihin - lisäksi itsepaistettavat tikkupullat (eväshetki n.1h)
  • Nuotiopaikalla voit lämmittää tarpeenmukaan muutakin syötävää